Ευρώπη 2018: Νέες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 από τα πλοία

Ευρώπη 2018: Νέες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 από τα πλοία

284
Ευρώπη 2018: Νέες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 από τα πλοία

 

Με έναυσμα την πρόσφατη επιβολή των μέτρων (1 Ιουλίου 2015) για παρακολούθηση, αναφορά και επιβεβαίωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος (MRV) για τα πλοία άνω των 5.000 κ.ο.χ. που καλούν σε λιμένες της Ε.Ε., το Gard P&I club παρουσιάζει συνοπτικά τις νέες απαιτήσεις του κανονισμού ως ακολούθως:

  • Τα πλοία θα πρέπει να ‘παρακολουθούν’ τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακος, τις αποστάσεις που διανύθηκαν καθώς και το φορτίο που μετέφεραν.
  • Τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από έναν ανεξάρτητο φορέα και να αποστέλλονται ετησίως στο κράτος της σημαίας του πλοίου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Τα πλοία θα πρέπει να διαθέτουν ένα έγγραφο συμμορφώσεως (DOC) σχετικό με τον παραπάνω κανονισμό, το οποίο θα υποβάλλεται σε επιθεωρήσεις από τα κράτη – μέλη.

 

Προθεσμίες εφαρμογής

31 Αυγούστου 2017: Δημιουργία ειδικού πλάνου παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών του πλοίου και αποστολή του προς για επικύρωση.

1 Ιανουαρίου 2018: Έναρξη παρακολούθησης των εκπομπών CO2 ανά ταξίδι του πλοίου.

30 Απριλίου 2019: Από αυτήν την μέρα και μεταγενέστερα, τα πλοία θα πρέπει να αποστέλλουν τις αναφορές των εκπομπών CO2 στο κράτος της σημαίας και την Ε.Ε. σε ετήσια βάση.

30 Ιουνίου 2019: Τα πλοία θα πρέπει να διαθέτουν το DOC που αναφέρεται παραπάνω.

 

Οι ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω αποτελούν μέρος της δράσης της Ε.Ε. για την μείωση της ρύπανσης από αέρια θερμοκηπίων, για τα οποία η παγκόσμια ναυτιλία είναι υπεύθυνη για το 3% επί του συνόλου.

Οι παραπάνω απαιτήσεις εφαρμόζονται ήδη στην Γαλλία.

 

Photo: ΑΠΕ/JEROME FAVRE

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.