Αρχείο Ερευνών

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι έρευνες και αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει η ερευνητική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών και οι οποίες δημοσιεύονται στις μηνιαίες έντυπες εκδόσεις.

Οι έρευνες και αναλύσεις επικεντρώνονται σε όλο το φάσμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, και συγκεκριμένα τόσο στη διεθνή ναυτιλία όσο και στην ελληνική ναυτιλία, στο παγκόσμιο εμπόριο, στις επενδύσεις αναφορικά με τον στόλο πλοίων, στη διαχείριση πλοίων, στη ναυπηγική βιομηχανία αλλά και στους νέους και νέες που επιλέγουν να ακολουθήσουν μια επαγγελματική καριέρα στη ναυτιλία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ερευνητική ομάδα, αποστέλλοντας e-mail στο research@naftikachronika.gr

Asian Shipyards in the spotlight (2022.09)

Αρ. τεύχους:
Γλώσσα: English
Κατέβασμα PDF

Ship Management in Greece (2022.06_07)

Αρ. τεύχους:
Γλώσσα: English
Κατέβασμα PDF