ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στα μέσα Ιουνίου η Ολλανδία θα ξεκινήσει ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα αποκλειστικά για ναυτικούς. Ναυτικοί ανεξαρτήτως εθνικότητας σε ποντοπόρα πλοία υπό ολλανδική...