Προφίλ του περιοδικού

Προφίλ του περιοδικού

Tο περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι το αρχαιότερο και εγκυρότερο περιοδικό στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας και των διεθνών μεταφορών. Με την 85ετή σταθερή πορεία του αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς καλύπτοντας σφαιρικά και αντικειμενικά την οικονομία της ναυτιλιακής κοινότητας και όχι μόνο. Τα ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ βραβεύτηκαν το 2001 από την Ακαδημία Αθηνών, για την πολυετή συμβολή τους στην έγκυρη ναυτιλιακή ενημέρωση.

Κάθε έκδοση του περιοδικού συγκεντρώνει την ιδιαίτερη προσοχή και το ενδιαφέρον όλου του ελληνικού ναυτιλιακού κόσμου, καθώς και των παραναυτιλιακών επαγγελμάτων και όλων των ξένων που θέλουν να έχουν δεσμούς και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Τα ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ταξιδεύουν πάντα προς το μέλλον και γι΄ αυτό η ύλη τους εμπλουτίστηκε με σελίδες για τις αερομεταφορές και το θαλάσσιο τουρισμό και δημιουργούν μια σειρά ειδικών αφιερωμάτων και τευχών με στόχο την κάλυψη των αναγνωστικών αναγκών του κοινού τους.

Τα ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ απευθύνονται στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, χρηματιστές, μεταφορικές εταιρείες, σε δικαστικούς λειτουργούς καθώς και σε ανώτατους κρατικούς λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που συνδέονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου.