Έντυπη Έκδοση

Έντυπη Έκδοση

nc3 (red) 

Tο περιοδικό Ναυτικά Χρονικά αποτελεί τόσο για την επιχειρηματική όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα, το ιστορικό και έγκυρο περιοδικό αναφοράς στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

Με εκδοτική παρουσία από το 1931, τα Ναυτικά Χρονικά έχουν καταφέρει να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις για την πολυετή συμβολή τους στην έγκυρη και έγκαιρη ναυτιλιακή ενημέρωση, από θεσμούς και φορείς όπως η Ακαδημία Αθηνών και ο Δήμος Αθηνών καθώς και το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση».

Τα Ναυτικά Χρονικά απευθύνονται στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, χρηματιστές, μεταφορικές εταιρείες, σε δικαστικούς λειτουργούς καθώς και σε ανώτατους κρατικούς λειτουργούς του στενού αλλά και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που συνδέονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου.

Το Media Kit του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά για το έτος 2021, είναι διαθέσιμο εδώ.