Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λ.Σ.

Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λ.Σ.

5
Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λ.Σ.

Από τη διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Οικονομικού, έτους 2011, όπως καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.