Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λ.Σ.

Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λ.Σ.

11
Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λ.Σ.

Από τη διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Οικονομικού, έτους 2011, όπως καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.