Χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις στην Ευρώπη

Χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις στην Ευρώπη

4
Χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις στην Ευρώπη
  • Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη.

 

Το σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

  • Τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), εγγυημένoυ με δημόσιο χρήμα, για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ κατά την επόμενη τριετία (2015-2017).
  • Την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.
  • Τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εμπόδια.

Σύμφωνα με συνολικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να προσθέσουν την επόμενη τριετία 330 — 410 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ και να δημιουργήσουν έως και 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Σχολιάζοντας το σχέδιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Αν αυξηθούν οι επενδύσεις, θα βελτιωθεί η ευημερία και θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη – είναι απλό.

Το επενδυτικό σχέδιο που προτείνουμε σήμερα σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί έναν νέο φιλόδοξο τρόπο τόνωσης των επενδύσεων χωρίς να δημιουργείται νέο χρέος.

Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στο μέλλον μας, σε στρατηγικούς τομείς για την Ευρώπη, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα ευρυζωνικά δίκτυα, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία.

Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια και θα κάνουν ό,τι τους αναλογεί για τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων το ταχύτερο δυνατό. Η Ευρώπη χρειάζεται νέα ώθηση και σήμερα της εξασφαλίζουμε την κινητήρια δύναμη.»

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις στην Ευρώπη και γι’ αυτό πρέπει να αντλήσουμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα ενεργεί ως πολλαπλασιαστής. Κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος που θα κινητοποιείται μέσω του Ταμείου θα δημιουργεί επένδυση ύψους σχεδόν 15 ευρώ που δεν θα είχε πραγματοποιηθεί διαφορετικά. Το Ταμείο θα αρχίσει να λειτουργεί διαθέτοντας μια πολύ σημαντική χρηματοδοτική ισχύ και θα είναι σε θέση να επεκτείνει τις δραστηριότητές του περισσότερο όσο θα προστίθενται περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να συμμετάσχουν ώστε να πολλαπλασιαστούν τα αποτελέσματα του Ταμείου και να πυροδοτηθούν ακόμα πιο σημαντικές θετικές εξελίξεις για την ευρωπαϊκή οικονομία.»

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ δήλωσε: «Ενώ διαθέτουμε άφθονη ρευστότητα στην Ευρώπη, δεν έχουμε αρκετές επενδύσεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση εμπιστοσύνης και, ως εκ τούτου, το στοίχημα είναι να επανασυνδεθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις με ελκυστικά έργα. Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερο κίνδυνο ώστε να ενθαρρύνουμε τους φορείς υλοποίησης έργων να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα εξασφαλίσει στοχευμένη και καταλυτική ικανότητα ανάληψης κινδύνων για οικονομικά βιώσιμες επενδύσεις, με βάση τις γνώσεις και την πείρα της Τράπεζας όσον αφορά την επιλογή και τη διαχείριση έργων. Η σύσταση του Ταμείου θα συνοδευθεί και από άλλες πρωτοβουλίες όπως η άρση των κανονιστικών φραγμών και η δημιουργία μιας συμβουλευτικής υπηρεσίας επενδύσεων, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της προετοιμασίας έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.