Το ΕΚ βελτιώνει την εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών

Το ΕΚ βελτιώνει την εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών

6
Το ΕΚ βελτιώνει την εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών

Το ΕΚ υπερψήφισε χθες (23/10/2012) μία νέα ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις στο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας και αυστηρότερες προδιαγραφές πιστοποίησης. Η νέα οδηγία θα ευθυγραμμίσει το δίκαιο της ΕΕ με τα αναθεωρημένα πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) και τα οποία έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

Η πρόσφατη αναθεώρηση της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύμβαση STCW) από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές με σκοπό την πρόληψη της απάτης για την απόκτηση πιστοποιητικών, την ενίσχυση των προτύπων ιατρικής καταλληλότητας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που σχετίζονται με την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ότι οι νέοι κανόνες θα διατηρήσουν τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά όρια που ισχύουν για τις εξαιρέσεις στις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης ενώ επέμειναν ότι οι απαιτήσεις για τις περιόδους ανάπαυσης πρέπει να διατηρηθούν και για τις περιπτώσεις ασκήσεων.

Επιπλέον, το νομοθετικό κείμενο, επί του οποίου έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο, εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέξει, για στατιστικούς λόγους, στοιχεία για το προσωπικό που δραστηριοποιείται στα ύδατα της ΕΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί μία πιο πλήρης εικόνα και καταγραφή του επαγγέλματος των ναυτικών στην Ευρώπη.

Το νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 619 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 16 αποχές.

Διαδικασία: Συναπόφαση, πρώτη ανάγνωση (έχει επιτευχθεί άτυπη συμφωνία με το Συμβούλιο)

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.