Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Άμεση εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Άμεση εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις

3
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Άμεση εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις

Οι εθνικοί χώροι ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη θα πρέπει να συγχωνευθούν, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια, να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι χρόνοι πτήσης, οι καθυστερήσεις, οι ναύλοι και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα τους την Τρίτη. Ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση, ενδεχομένως με την επιβολή κυρώσεων, στα κράτη μέλη ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

“Πρέπει να έχουμε σωστή, αποτελεσματική χρήση του εναέριου χώρου και τελευταίας λέξης τεχνολογία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ώστε να μην αναγκάζεται ο καταναλωτής να πληρώνει δύο φορές: σε χρόνο και σε χρήμα”, δήλωσε η εισηγήτρια του ΕΚ, Jacqueline Foster (ΕΣΜ, Ηνωμένο Βασίλειο), προσθέτοντας ότι “η ανασυγκρότηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποδεικνύεται πολύ αργή”, ενώ ζήτησε να επισπευσθούν οι διαδικασίες, “ώστε να αποφευχθούν πιθανοί λειτουργικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι ασφαλείας λόγω της αύξησης της κυκλοφοριακής ροής”.

Τεράστιο δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η πλήρης και ταχεία εγκατάσταση του ερευνητικού προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR) θα οδηγήσει στην δημιουργία 328.000 θέσεων εργασίας και θα εξοικονομήσει περίπου 50 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες θα ωφεληθούν από τη μείωση του κόστους, καθώς θα υπάρξει αποσυμφόρηση, μείωση των ωρών πτήσεων κατά περίπου 10% κατά μέσο όρο, ενώ οι ματαιώσεις και οι καθυστερήσεις θα μειωθούν κατά το ήμισυ.

Η συγχώνευση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποδεικνύεται πολύ αργή

Τα κράτη μέλη ανέλαβαν δεσμεύσεις για τη συγχώνευση των εθνικών τους χώρων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας σε εννέα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB) μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012, με απώτερο στόχο τη σταδιακή δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ωστόσο, μόνο δύο τέτοια τμήματα είναι ήδη έτοιμα, ένα στην Σκανδιναβία και ένα πάνω από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, την εφαρμογή συστημάτων επιδόσεων και ζητούν από την Επιτροπή να υιοθετήσει μία προσέγγιση “εκ των άνω προς τα κάτω”, προτείνοντας νέα νομοθεσία, με επιβολή κυρώσεων και διάθεση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό ξεκίνησε το 2004 με στόχο τη μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος, και να ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας.

Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.