Σε νέες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και πολύμορφες κινητοποιήσεις καλεί τους ναυτικούς η ΠΝΟ

Σε νέες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και πολύμορφες κινητοποιήσεις καλεί τους ναυτικούς η ΠΝΟ

2
Σε νέες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και πολύμορφες κινητοποιήσεις καλεί τους ναυτικούς η ΠΝΟ

 

Συνήλθε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για να επανεξετάσει τις υπουργικές αποφάσεις με ημερομηνία 5-7-2013 του ΥΝΑ, περί καθορισμού σύνθεσης πληρώματος σε έξι (6) συνολικά Ε/Γ – Ο/Γ πλοία, που εκτελούν  δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΝΟ οι προαναφερόμενες αποφάσεις ανετράπησαν πλήρως το μέχρι  της εκδόσεως αυτών, ισχύον καθεστώς στις οργανικές συνθέσεις των πλοίων με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην απόλυση και στην ανεργία πολλές δεκάδες ναυτικών με άμεσες επιπτώσεις και στα επίπεδα ασφαλείας των εν λόγω πλοίων.

Κατόπιν αυτών η διοίκηση αποφάσισε τα παρακάτω:

«Κατ’ αρχάς επιβεβαίωσε την προηγούμενη απόφαση της που λήφθηκε στις 5-7-13 σχετικά με το παραπάνω θέμα και  διαπιστώνοντας ότι ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας &  Αιγαίου όχι μόνον δεν  προέβη σε  καμία απολύτως ενέργεια επανεξέτασης του όλου θέματος αλλά και το γεγονός ότι οι αρμόδιες  Υπηρεσίες του δεν προβαίνουν σε ουσιαστικούς ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και για την διαπίστωση του επιπέδου ασφαλείας των  πλοίων, των δρομολογίων , των επιβατών  και  του πληρώματος , όπως όλα  αυτά  ζητήθηκαν  από  την  Ομοσπονδία μας, συγκρότησε ειδικά  κλιμάκια από  μέλη τη διοικήσεως προκειμένου  να  προβεί  η  ιδία, όπως έχει  προς  τούτο  έννομο  συμφέρον, για  τον  επιτόπιο  και  εξειδικευμένο έλεγχο  της  τήρησης  του  νόμου  και της  παρατηρούμενης παραβίασης και  καταστρατήγησης των  διατάξεων  της  κείμενης νομοθεσίας.

Οι  ώρες  εργασίας και  οι  ώρες  ανάπαυσης των  ναυτεργατών καθορίζονται ρητά  και  περιοριστικά από  τις  μέχρι σήμερα επικυρωθείσες από  την Χώρα  μας Διεθνείς  Συμβάσεις (180/1996 η  οποία κυρώθηκε με τον νόμο 2974/2001, τις Οδηγίες 1999/63 ΕΚ και 1999/65 ΕΚ που ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό  δίκαιο με  το  ΠΔ  152/2003 και  την Σύμβαση Ναυτικής  Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης  Εργασίας, που κυρώθηκε  με  τον Ν. 4078/2012)   και σε  καμία  περίπτωση  δεν είναι επιτρεπτό  να  παραβιάζονται τα καθοριζόμενα  με  τις  διατάξεις αυτές μέγιστα όρια εργασίας και μάλιστα χωρίς  να  καταβάλλονται οι κατά  νόμο δεδουλευμένες αποδοχές.

Με  τις  νέες  όμως   συνθέσεις που καθορίζονται μ  τις  ως άνω αποφάσεις είναι πλέον  ή βέβαιο  ότι παραβιάζονται κατάφωρα τα  άνω  όρια αφού τέτοιες υπερβάσεις  παρατηρούνταν  και με  τις προηγούμενες συνθέσεις με  τον  μεγαλύτερο  αριθμό  πληρώματος.

Η  ασφάλεια  των  πλοίων, των  δρομολογίων, των επιβατών  και  του πληρώματος  είναι  και  πρέπει να  είναι  υπεράνω κάθε  πνεύματος  επιχειρηματικής  κερδοσκοπίας και  δεν  πρέπει  για  κανένα  λόγο να  θυσιάζεται στο  βωμό  της οποιασδήποτε  σκοπιμότητας και του οποιονδήποτε μνημονίου.

Η  ΠΝΟ υπογραμμίζει με  ιδιαίτερη έμφαση ότι  αν  η  ισχύουσα νομοθεσία,  που  αφορά  τον χώρο  της  ναυτικής  εργασίας, με  τις όποιες έστω ατέλειες και  αδυναμίες  που  παρουσιάζει, εφαρμοζόταν  αυστηρά από  τις εντεταλμένες  ελεγκτικές  Αρχές  της  Χώρας  και  του  αρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας  και  Αιγαίου,  είναι  πλέον ή  βεβαιον ότι  θα υπήρχε  ουσιαστική  ανακούφιση για  το  μείζον  και  κορυφαίο θέμα της  ανεργίας που  μαστίζει  τον  κλάδο  των  ναυτεργατών.

Ακόμη η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας αποφάσισε όπως  ειδικά  προς  τούτο  κλιμάκια  της να  προβούν και σε άμεσους ελέγχους σε  όλα  τα  πλοία για  να διαπιστωθεί και  να  καταγραφεί αν και κατά  πόσο εξοφλήθηκαν οι καθυστερούμενες δεδουλευμένες αποδοχές των  πληρωμάτων  και εάν τηρούνται οι  διατάξεις  των Συλλογικών Συμβάσεων  Εργασίας  για  την  κανονική  και  εμπρόθεσμη καταβολή της μισθοδοσίας, προκειμένου να  προβεί σε  νέες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και πολύμορφες κινητοποιήσεις  καθώς και  υποβολή νέας  μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο  Εισαγγελέα ζητώντας  την αυτονόητη εφαρμογή των  διατάξεων της  κείμενης  νομοθεσίας.

Τέλος η Διοίκηση της  ΠΝΟ, πριν προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια  αποφάσισε να  ζητήσει άμεση συνάντηση με  τον Υπουργό Ναυτιλίας  και Αιγαίου  και  τον Υπουργό Εργασίας προκειμένου να  τους εκθέσει τα καυτά  και οξυμένα  προβλήματα  του κλάδου τα οποία και χρήζουν άμεσης  επίλυσης»

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.