Νέος διαγωνισμός για την απομάκρυνση πλοίων

Νέος διαγωνισμός για την απομάκρυνση πλοίων

1
Νέος διαγωνισμός για την απομάκρυνση πλοίων

Μετά την κήρυξη του α΄ διαγωνισμού ως άγονου, το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε την επανάληψη του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής ζώνης, των ακόλουθων πλοίων:

1.      Ρ/K “Απόλλων” Ν.Π. 4578 που βρίσκεται στο λιμανάκι Περάματος

2.      Φ/Γ “Βερισάριος” Ν.Π. 2320 που βρίσκεται στο λιμανάκι Περάματος

3.      Α/Κ “Αρχιπέλαγος” Ν.Π. 9082 που βρίσκεται στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

4.      Δ/Ξ “Αναστάσιος” Ν.Π. 3630 που βρίσκεται στο λιμανάκι Περάματος και

5.      Ε/Γ-Ο/Γ “Tζετ Φέρρυ Ι” που βρίσκεται στο κεντρικό λιμάνι,

με έκπτωση 20% επί της τιμής του προηγούμενου διαγωνισμού.

       Να σημειωθεί ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. συνεχίζει τις προσπάθειες που ξεκίνησε στο Κεντρικό Λιμάνι με την απομάκρυνση των επικίνδυνων και ανενεργών πλοίων και στην υπόλοιπη λιμενική ζώνη με όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς.