Σύσταση Επιτελικής Μονάδας

Σύσταση Επιτελικής Μονάδας

6
Σύσταση Επιτελικής Μονάδας

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπέγραψε ο κ. Χρ. Παπουτσής,

Ειδικότερα η προαναφερόμενη Επιτελική Μονάδα είναι μια υπηρεσία με την οποία ο υπουργός υποβοηθείται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Αυτό αφορά τους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού, του γενικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του έργου και της παροχής κατευθύνσεων και νομικής υποστήριξης στα υπαγόμενα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σώματα και Υπηρεσίες.

Η Επιτελική Μονάδα βοηθά στο να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η διακλαδικότητα της δράσης τους στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου και της διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των υπαγομένων σε αυτό Σωμάτων και υπηρεσιών. 

Δεν έχει ιεραρχική σχέση με τα Επιτελεία των Σωμάτων αλλά συνεργάζεται με αυτά.

Διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:

Α)Τμήμα Οργανωτικών Μελετών και Διακλαδικού Συντονισμού

Β)Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης

Γ)Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων

Δ)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομοτεχνικής Μέριμνας

Η Επιτελική Μονάδα στελεχώνεται από ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.