Εμείς θέλουμε και το πράσινο και τη διασφάλιση των πολιτών

Εμείς θέλουμε και το πράσινο και τη διασφάλιση των πολιτών

4
Εμείς θέλουμε και το πράσινο και τη διασφάλιση των πολιτών

Για το Νομοσχέδιο «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ» του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής, χθες (επί της αρχής) και σήμερα (επί των άρθρων), ο βουλευτής N. Χίου και υπεύθυνος του τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της Ν.Δ., Κωστής Μουσουρούλης, ως εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Κωστής Μουσουρούλης εστίασε στην αποσπασματική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), με χαρακτηριστικό παράδειγμα το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, με το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο ο περιβαλλοντικός πυλώνας της ΟΘΠ, και τόνισε τη μη εμπλοκή του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ), το οποίο, θεωρητικά, αποτελεί τον κόμβο της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και το συντονισμό όλων των πολιτικών με αντίκτυπο στη θάλασσα.

Ο βουλευτής παρατήρησε πως η αρμόδια αρχή που ορίζεται από το ΥΠΕΚΑ, δηλαδή η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, επέδειξε αρνητική επίδοση ως αρμόδια αρχή για τη «δίδυμη» Οδηγία για τους υδάτινους πόρους (2000/60/ΕΚ), με αποτέλεσμα την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τον Απρίλιο του 2011. Παράλληλα, επεσήμανε ότι από τις ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου απουσιάζει εντελώς το Λιμενικό Σώμα, αν και αυτές αφορούν άμεσα στο φυσικό του χώρο, ενώ, κατά τα άλλα, δημιουργούνται όργανα στα οποία μετέχουν εκπρόσωποι Οργανισμών που βαίνουν προς κατάργηση, ή συγχώνευση (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΝΑΛΕ, ΙΓΜΕ).

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας υπερψηφίσθηκε από τη Νέα Δημοκρατία για το σκοπό που εκπονήθηκε και με την ελπίδα, όπως τόνισε ο βουλευτής, ότι «θα αναγκασθούν οι αρμόδιοι φορείς στη χώρα να ασχοληθούν με το σημαντικό αντικείμενο της θαλάσσιας πολιτικής». Δεν παρέλειψε τέλος, να σχολιάσει πως «η Οδηγία σήμερα φαντάζει “εκτός θέματος”, γιατί έχει σαν στόχο να διαμορφώσει ένα όραμα για τις θάλασσες της Ευρώπης, ενώ εκείνο που προέχει είναι να διαμορφωθεί πρώτα ένα νέο όραμα για τους λαούς της Ευρώπης».

Αναφορικά με την τροπολογία που κατατέθηκε για το Κτηματολόγιο, ο βουλευτής, μεταφέροντας την άποψη της ΝΔ, συμφώνησε να παραταθεί κατά δυο έτη η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών των πολιτών εκείνων που είχαν κατοχυρωθεί ως «άγνωστοι ιδιοκτήτες», καθώς και με την ανάγκη επανακτηματογραφήσεων, υπό τις προϋποθέσεις: «α) πως δεν θα υπάρξει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες και β) πως προτεραιότητα θα έχουν οι περιοχές με τα περισσότερα προβλήματα που ήδη γνωρίζει η Κτηματολόγιο ΑΕ, μεταξύ των οποίων και η Χίος, θέμα για το οποίο έχω καταθέσει από πέρυσι δυο Ερωτήσεις», όπως ανέφερε.

Αναφορικά με τις τροποποιήσεις του ΥΠΕΚΑ στους Νόμους 3468/2006 και 3851/2010 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο βουλευτής διαφώνησε με την κατάργηση του ορίου των τριάντα μηνών για την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης, μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής, σημειώνοντας πως το όριο αυτό είχε προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία «με σκοπό να ξεκαθαρίσουν οι διαδικασίες και να πάψει το εμπόριο αδειών». Η υπουργός Π.Ε.Κ.Α. ισχυρίστηκε πως η ισχύουσα διάταξη είχε νομική πολυπλοκότητα και πως η κατάργηση κάθε χρονικού ορίου και η εκχώρηση της αρμοδιότητας ανάκλησης των αδειών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), διασφαλίζει εξίσου το ζητούμενο. Σε κάθε περίπτωση, ο Κωστής Μουσουρούλης σχολίασε πως πρόκειται για υπερεξουσία που δίδεται στη ΡΑΕ, χωρίς η ρύθμιση να εμπεριέχει κριτήρια για το αποφασιστικό πλαίσιο, υπό το οποίο η ΡΑΕ οφείλει να λειτουργήσει.

Σχετικά με την τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης για την απόδοση ποσοστού 1% επί της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στους πολίτες, ο βουλευτής παρέθεσε έξι παρατηρήσεις, εκ των οποίων μία έγινε αποδεκτή μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης. Υποστήριξε πως η ρύθμιση πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται άμεσα και το όφελος να αποδίδεται στους πολίτες χωρίς άλλη καθυστέρηση και για το λόγο αυτό υπερψηφίζεται, αν και διαφώνησε με την κατάργηση από την ισχύουσα ρύθμιση των ορίων κατανάλωσης και της διαβάθμισης με προτεραιότητα από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες καταναλώσεις.    

Τέλος, ο Κωστής Μουσουρούλης, αναφερόμενος στη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ για το έργο της «Διπλής Ανάπλασης» στην Αθήνα (περιοχές Ελαιώνα και Λεωφόρου Αλεξάνδρας) που έρχεται να ολοκληρώσει την προσπάθεια που είχε ήδη καταβληθεί για την υλοποίηση μέρους του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί την ολοκλήρωση της διπλής ανάπλασης στο σύνολό της, και εκτίμησε πως η ρύθμιση θα πρέπει να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο να οδηγηθεί η ανάπλαση σε μονοσήμαντη χρήση, ή να προκύψουν νέα νομικά ζητήματα. Ο βουλευτής υπερψήφισε την τροπολογία, παρατηρώντας εντούτοις πως ο ρόλος του ΥΠΕΚΑ θα μπορούσε να ήταν επί της ουσίας πιο ηγετικός στη ρύθμιση. Όπως υπογράμμισε «Εμείς θέλουμε και το πράσινο, τη διασφάλιση των πολιτών που θέλουν να δουν την αναβάθμιση των περιοχών τους και των Αθηναίων ευρύτερα που θα ωφεληθούν, και οι φίλαθλοι να μη μείνουν ποτέ χωρίς εγκαταστάσεις, αλλά και νέες θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν από την ανάπτυξη του Ελαιώνα».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.