Εκπαιδευτικά προγράμματα Συστημάτων Αυτοματισμού

Εκπαιδευτικά προγράμματα Συστημάτων Αυτοματισμού

275
Εκπαιδευτικά προγράμματα Συστημάτων Αυτοματισμού

Συνεχίζονται με επιτυχία και με αύξηση στις συμμετοχές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ προς μηχανικούς, αρχιμηχανικούς και πληρώματα  ναυτιλιακών εταιρειών που σχεδίασε, οργάνωσε και ανέπτυξε το εκπαιδευτικό Ναυτικό / Ναυτιλιακό κέντρο QMS Maritime Training Center, και που καλύπτει από πλευράς εργαστηρίων, η εταιρεία C&A Stavros Kassidiaris S.A.