Φωτογραφίες του υποβρυχίου “ΜΑΤΡΩΖΟΣ” στη Ν. Μεγίστη

Φωτογραφίες του υποβρυχίου “ΜΑΤΡΩΖΟΣ” στη Ν. Μεγίστη

267
Φωτογραφίες του υποβρυχίου “ΜΑΤΡΩΖΟΣ” στη Ν. Μεγίστη

Φωτογραφίες από την επίσκεψη του υποβρυχίου ΜΑΤΡΩΖΟΣ στη Ν. Μεγίστη, όπου κατέπλευσε την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο αποστολής του.