Προγραμματισμός δράσεων εν όψει της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα...

Προγραμματισμός δράσεων εν όψει της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα μας

3
Προγραμματισμός δράσεων εν όψει της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα μας

Σε κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα τον προγραμματισμό δράσεων εν όψει της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα μας απάντησε ο ΥΑΝ.

Συγκεκριμένα ο κ. Μουσουρούλης απαντώντας σε στην ερώτηση των βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη, είπε:

«Η Ελλάδα, ως παραδοσιακό ναυτικό κράτος, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, τα οποία μαζί με τα θέματα της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, της διασφάλισης της απασχόλησης των ναυτικών και της διατήρησης της τεχνογνωσίας στο ναυτιλιακό χώρο, καθώς και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αποτελούν τους κεντρικούς άξονες της ναυτιλιακής μας πολιτικής, χωρίς να παραγνωρίζεται η διάσταση της νησιωτικότητας της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Προεδρία αποτελεί για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ουσιαστική ευκαιρία ανάδειξης και προώθησης των ναυτιλιακών θεμάτων.

Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Βρυξέλλες, 11.12.2012) υιοθέτησε το Θεματολόγιο της Τριάδας των Προεδριών (Ιρλανδία – Λιθουανία – Ελλάδα) για τη χρονική περίοδο Α’ Εξάμηνο 2013 – Α’ Εξάμηνο 2014, εντός του οποίου, μεταξύ άλλων, καταγράφονται οι θεματικές ενότητες για τις θαλάσσιες μεταφορές. Κύριο ζητούμενο αποτελεί η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μέσω πιθανών νέων νομοθετικών προτάσεων, όπως για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων και την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος παρακολούθησης πλοίων SafeSeaNet και τον θαλάσσιο εξοπλισμό των πλοίων.

Επίσης, σημειώνεται ότι στις 30-01-2013 με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, συγκροτήθηκε Οργανωτική Μονάδα ΥΝΑ με στόχο την προώθηση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου σε σχέση με την Ελληνική Προεδρία 2014. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της εν λόγω Οργανωτικής Μονάδας περιλαμβάνονται:

·  ο συντονισμός και η προώθηση των θεμάτων αρμοδιότητας ΥΝΑ κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της Προεδρίας,

·  η συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς και ο απαραίτητος συντονισμός με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας του ΥΠΕΞ,

·   η εισήγηση και ο συντονισμός για τη διοργάνωση των απαραίτητων δράσεων κα συναντήσεων αρμοδιότητας ΥΝΑ που θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Από πλευράς εκδηλώσεων και διοργάνωσης διεθνών συναντήσεων για την Ελληνική Προεδρία και σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία (πχ. ΥΠΑΑΝΜΕΔΙ), έχει ήδη δηλωθεί η πρόθεση του κ. ΥΝΑ για διοργάνωση Συνάντησης Υψηλών Αξιωματούχων για θέματα κυρίως Ναυτικής Εκπαίδευσης ή εναλλακτικά Συνάντηση Διευθυντών Ναυτιλιακής Πολιτικής των κρατών-μελών της Ε.Ε., ενώ εξετάζεται η δυνατότητα διοργάνωσης είτε Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών στο πλαίσιο ευρύτερου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος ή Άτυπης Υπουργικής Συνόδου επί θεματικών αντικειμένων Ναυτιλιακής /Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.»

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.