Διεθνές συνέδριο με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας»

Διεθνές συνέδριο με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας»

5
Διεθνές συνέδριο με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας»

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τις Μεταφορές, το Γραφείο Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνουν σημαντικό συνέδριο στον τομέα της Ναυτιλίας & της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Το συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας», όπως αυτή έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το συνέδριο έρχεται να απαντήσει σε δύο κυρίως ζητούμενα της εποχής, την Καινοτομία και τη Ναυτιλία ως πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον χώρο των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς η δημιουργία του απενεμήθει στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς τον Σεπτέμβριο του 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στo πλαίσιo ερευνητικού προγράμματος. Σήμερα, είναι μόλις το δεύτερο εν ενεργεία που εντοπίζεται αυτή την περίοδο στον χώρο των Ελληνικών Πανεπιστημίων και μόλις το τέταρτο που απονέμεται στην Ελλάδα από το 2000.

Το πεδίο δράσης του Κέντρου Αριστείας περιλαμβάνει Ερευνητικές δραστηριότητες και συναφή έργα, διδακτικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις και εκδόσεις, συνέδρια και adhocεκδηλώσεις, κ.α.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο διοργανώνει την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας», η οποία θα περιλαμβάνει ένα τετραήμερο συνέδριο (21/5-24/5) το οποίο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Γ. Κρανιδιώτης του ΥΠ.ΕΞ. και διαρθρώνεται ως εξής:

 21/5: Νεανική Επιχειρηματικότητα & Start-Ups

 22/5: Παρουσίαση Πρώτων Αποτελεσμάτων Έρευνας σχετικά με το Ναυτιλιακό Πλέγμα στην Ελλάδα, Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης & Panel Ναυπηγικής Βιομηχανίας

 23/5: Ναυτιλία (Ναυτιλιακές Αγορές, Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, Λιμένες & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πειρατεία)

 24/5: Ναυτιλιακή Πολιτική (Ενιαία Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ, Ευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών & Νησιωτική Πολιτική, Θαλάσσιος Τουρισμός, Μαρίνες & Κρουαζιέρα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το πρόγραμμα ολόκληρης της εβδομάδας και να κάνουν registration στο επίσημο site του συνεδρίου: (www.europeanmaritimeweek.eu).

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.