Παραγγελίες πλοίων: Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς

Παραγγελίες πλοίων: Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς

569
Παραγγελίες πλοίων: Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς

Η VesselsValue εξέδωσε το μηνιαίο report της, στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα αναφορικά με την πορεία της προσφοράς πλοίων τους πρώτους επτά μήνες του 2021.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πλοίων που κατεγράφη στο orderbook την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2021, ανήλθε στα 694 πλοία. Ο τεράστιος όγκος παραγγελιών containerships σε συνάρτηση με τον αυξημένο όγκο παραγγελιών gas carriers αντιστάθμισαν τη νωχελικότητα που παρατηρήθηκε σε bulkers και tankers, βάσει των δεδομένων της έκθεσης του Ιουλίου της VesselsValue.

Παραγγελίες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)
Παραγγελίες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)

Ακόμα και αν υπήρξε μείωση στις παραγγελίες σε tankers και bulkers, δεν ισχύει το ίδιο για την αξία των παραγγελιών τους. Αυτό φαντάζει επόμενο για τα bulkers, λόγω της εξαίρετης ναυλαγοράς που απολαμβάνουν, όμως δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τα δεξαμενόπλοια. Συνεπώς, ίσως η άνοδος στις τιμές ναυπήγησης να είναι απόρροια της περιορισμένης διαθεσιμότητας στα ναυπηγεία, λόγω του μεγάλου όγκου παραγγελιών που δέχονται σε γενικότερο πλαίσιο.

Παραγγελίες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)
Παραγγελίες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)

Bulkers

Το πρώτο επτάμηνο του έτους, ο αριθμός των παραγγελιών εμφανίστηκε μικρότερος σε σύγκριση με εκείνον των ετών 2019 και 2020, την ίδια περίοδο, βάσει δεδομένων της VesselsValue. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2021 πραγματοποιήθηκαν 102 παραγγελίες νεότευκτων bulkers, 36,3% λιγότερες σε σχέση με το 2020 (160) και 45,7% λιγότερες σε σχέση με το 2019 (188).

Παραγγελίες bulkers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)
Παραγγελίες bulkers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)

Ωστόσο, η πτωτική εικόνα των παραγγελιών δεν αντανακλάται στη συνολική τους αξία. Ειδικότερα, η συνολική αξία των παραγγελιών ανήλθε στα $2,654 δισ., αυξημένη κατά 50,2% σε σχέση με εκείνη του 2020 ($1,767 δισ.) και 56,5% σε σχέση με εκείνη του 2019 ($1,696 δισ.).

Παραγγελίες bulkers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)
Παραγγελίες bulkers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)

 Λόγω αυτού, η μέση αξία μιας παραγγελίας (συνολική αξία παραγγελιών διά τον αριθμό τους) ήταν ίση με $26,020 εκατ., 135,6% μεγαλύτερη από το 2020 ($11,044 εκατ.) και 188,4% μεγαλύτερη από το 2019 ($9,021 εκατ.).

Tankers

Όσον αφορά τις παραγγελίες νεότευκτων tankers, κατεγράφη πτώση, η οποία ήταν επόμενη της αποδυναμωμένης ναυλαγοράς τους. Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες ανήλθαν σε 138 από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος του Ιουλίου (22% μείωση σε σχέση με το 2020, οπότε και είχαν ανέλθει σε 160, και 38,1% μείωση σε σχέση με το 2019, οπότε και είχαν ανέλθει σε 223).

Παραγγελίες tankers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)
Παραγγελίες tankers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)

Η αξία των 138 παραγγελιών νεότευκτων tankers ανήλθε στα $5,427 δισ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το 2020 ($5,025 δισ.) και 60,4% σε σχέση με το 2019 ($3,383 δισ.).

Παραγγελίες tankers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)
Παραγγελίες tankers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)

Η μέση αξία μιας παραγγελίας ήταν ίση με $39,326 εκατ., αυξημένη κατά 38,5% σε σχέση με το 2020 ($28,390 εκατ.) και κατά 159,2% σε σχέση με το 2019 ($15,170 εκατ.).

Containerships

Το 2021 μπορεί πράγματι να χαρακτηριστεί ως η «χρυσή εποχή» των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου κατεγράφη «έκρηξη» τόσο στον αριθμό παραγγελιών νεότευκτων όσο και στην αξία αυτών των παραγγελιών. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 349 παραγγελίες, σηματοδοτώντας αύξηση 926,5% σε σχέση με το 2020 (34) και 534,5% σε σχέση με το 2019 (55).

Παραγγελίες containerships την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)
Παραγγελίες containerships την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)

 Η αξία των παραγγελιών ανήλθε στα $21,818 δισ., αυξημένη κατά 2.086,2% σε σχέση με το 2020 ($998 εκατ.) και κατά 6.412,8% σε σχέση με το 2019 ($335 εκατ.).

Παραγγελίες containerships την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)
Παραγγελίες containerships την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)

Η μέση αξία παραγγελίας ανήλθε στα $39,326 εκατ., αυξημένη κατά 113% σε σχέση με το 2020 ($29,353 εκατ.) και κατά 926,4% σε σχέση με το 2019 ($6,091 εκατ.).

Gas carriers

Οι παραγγελίες νεότευκτων gas carriers κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα την υπό εξέταση περίοδο, καθώς ανήλθαν σε 105, με συνολική αξία τα $8,72 δισ. Το 2020 είχαν πραγματοποιηθεί 47 παραγγελίες (123,4% λιγότερες σε σχέση με το 2021), συνολικής αξίας $4,145 δισ. (110,4% μικρότερη σε σχέση με το 2021). Το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί 50 παραγγελίες (110% λιγότερες σε σχέση με το 2021), συνολικής αξίας $3,357 δισ. (159,8% μικρότερη σε σύγκριση με το 2021).

Παραγγελίες gas carriers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)
Παραγγελίες gas carriers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (αριθμός πλοίων)
Παραγγελίες gas carriers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)
Παραγγελίες gas carriers την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τα έτη 2019-2021 (σε εκατ. USD)

Η μέση αξία παραγγελίας ενός gas carrier ανήλθε στα $83,048 εκατ., μειωμένη κατά 5,8% σε σχέση με το 2020 ($88,191 εκατ.) και αυξημένη κατά 23,7% σε σχέση με το 2019 ($67,140 εκατ.).

Φωτό: Jeremy Zero/ Unsplash

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.