Το Ομάν εισέρχεται δυναμικά στην πράσινη ενέργεια

Το Ομάν εισέρχεται δυναμικά στην πράσινη ενέργεια

54
Το Ομάν εισέρχεται δυναμικά στην πράσινη ενέργεια

Η διεθνής κοινοπραξία την οποία απαρτίζουν η ενεργειακή εταιρεία του Ομάν OQ, η εταιρεία ανάπτυξης πράσινων καυσίμων InterContinental Energy και η κουβεϊτιανή επενδυτική εταιρεία EnerTech ανακοίνωσε την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης παραγωγής πράσινων καυσίμων στο Ομάν.

Η κοινοπραξία, τα μέλη της οποίας συνεργάζεται πάνω από τρία χρόνια για το εν λόγω έργο, στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως η εγκατάσταση θα διαθέτει δυναμικότητα 25 gigawatts (GW) ανανεώσιμης ηλιακής και αιολικής ενέργειας, και σε πλήρη λειτουργία θα δύναται να παράγει εκατομμύρια τόνους μηδενικών ρύπων πράσινου υδρογόνου ετησίως. Το παραγόμενο υδρογόνο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εγχωρίως, να εξάγεται απευθείας ή ακόμα και να μετατρέπεται σε πράσινη αμμωνία για διεθνείς εξαγωγές. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα αξιοποιήσουν τις διευρυμένες υφιστάμενες εμπορικές τους σχέσεις και συνεργασίες προκειμένου να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες πώλησης των παραγόμενων πράσινων καυσίμων.

Μάλιστα, δεδομένης της στρατηγικής γεωγραφικής τοποθεσίας της εγκατάστασης, μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, καθώς και της αφθονίας των ηλιακών και αιολικών αποθεμάτων που προσφέρει η Αραβική Θάλασσα, το υπό ανάπτυξη έργο είναι δυνατόν να αποτελέσει μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή προσφοράς πράσινων καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Το πράσινο υδρογόνο αναμένεται να αναπτυχθεί σε μια αγορά $2,5 τρισ. έως το 2050. Η ζήτηση προέρχεται από τον ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος χρειάζεται την πράσινη αμμωνία προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της απανθρακοποίησης, τον αεροπορικό κλάδο, ο οποίος αξιοποιεί τα συνθετικά καύσιμα που παράγονται από το πράσινο υδρογόνο, από τμήματα του χερσαίου μεταφορικού κλάδου όπως τα τρένα και τα φορτηγά, που και αυτά με τη σειρά τους στρέφονται στην υιοθέτηση του πράσινου υδρογόνου ως πηγής καυσίμου, καθώς και από τη βαριά βιομηχανία της βόρειας Ευρώπης, η οποία θα κάνει χρήση του πράσινου υδρογόνου προκειμένου να τροφοδοτήσει την παραγωγική διαδικασία.

Επιπροσθέτως, εταιρείες ενέργειας απ’ όλη την Ανατολική Ασία, που παραδοσιακά εξαρτιόνταν από ορυκτά καύσιμα, σχεδιάζουν τη μετάβασή τους στην πράσινη αμμωνία προκειμένου να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Τέλος, το υπό ανάπτυξη έργο αναμένεται να βοηθήσει στον μετασχηματισμό των δεξιοτήτων και της τεχνικής εξειδίκευσης του Ομάν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και μετά τη λειτουργία του.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.