Εργασίες της 91ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΕΝΑ) του IMO για...

Εργασίες της 91ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΕΝΑ) του IMO για τα κρουαζιερόπλοια

7
Εργασίες της 91ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΕΝΑ) του IMO για τα κρουαζιερόπλοια

·        Συνεχίστηκε η μελέτη των θεμάτων όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων – ιδιαίτερα των κρουαζιεροπλοίων – κατά την διάρκεια των εργασιών της 91ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΕΝΑ) του IMO.

·        Από τα υποβληθέντα, στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Σύνοδο, νέα στοιχεία και τις προτάσεις από τα Κράτη Μέλη, καθώς και από τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης του κλάδου της κρουαζιέρας, διαπιστώνεται κατ’ αρχάς η προθυμία των διαχειριστριών εταιρειών κρουαζιέρας, στην λήψη, άμεσα, επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας λειτουργικής μορφής.

·        Ο Γενικός Γραμματέας του IMO, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την προθυμία και το ενδιαφέρον των εταιρειών του κλάδου στην εφαρμογή των ως άνω μέτρων που, στην παρούσα φάση, τίθενται σε εθελοντική βάση.

·        Τα μέτρα αυτά αφορούν:

·        Την φύλαξη και χρήση των ατομικών σωσιβίων.

·        Την περιγραφή των σημάτων κινδύνου και της ακολουθούμενες κινήσεις επιβατών, όπως την συγκέντρωση στους σταθμούς, προκειμένου για την ενημέρωση των στην αντιμετώπιση επικινδύνων καταστάσεων.

·        Τις ακολουθούμενες κινήσεις, μετά την εντολή Πλοιάρχου για εγκατάλειψη του πλοίου.

·        Τις οδηγίες όσον αφορά την επίσκεψη των επιβατών στις καμπίνες για παραλαβή ειδών ανάγκης, πριν οδηγηθούν στους σταθμούς συγκέντρωσης.

·        Την ενημέρωσή των στην αναγνώριση πορειών προς τις εξόδους κινδύνων.

·        Την εκτέλεση γυμνασίων εγκατάλειψης πλοίου για τους επιβάτες, πριν τον απόπλου του πλοίου από τον λιμένα και στις περιπτώσεις όπου, σε ενδιάμεσο λιμένα κυκλικού ταξιδίου, συμβαίνει να επιβιβάζονται νέοι επιβάτες, τα γυμνάσια αυτά εκτελούνται και για τους νεοεπιβιβαζόμενους, επίσης προ του απόπλου του πλοίου.

·        Τα ως άνω γυμνάσια αφορούν τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν ταξίδι διαρκείας μεγαλυτέρας των 24 ωρών.

·        Την εκτέλεση γυμνασίων καθαιρέσεως σωσιβίων λέμβων με πλήρη φόρτο, για το πλήρωμα, κάθε έξι μήνες.

·        Επιπρόσθετα στοιχεία στην καταγραφή επιβατών, όπως την εθνικότητα αυτών.

·        Την πρόσβαση του προσωπικού στην γέφυρα διακυβέρνησης του πλοίου.

·        Το σχέδιο (πλάνο) ταξιδίου του πλοίου.

·        Τα ανωτέρα στοιχεία μαζί με άλλα, επίσης λειτουργικής μορφής, απετέλεσαν το περιεχόμενο νέας εγκυκλίου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας – MSC. Circular, η οποία αντικατέστησε προϋπάρχουσα εγκύκλιο που είχε εκδοθεί στην πρώτη Σύνοδο της MSC, μετά το ατύχημα του κρουαζιερόπλοιου COSTA CONCORDIA.

·        Καταρτίστηκε επίσης σχέδιο Αποφάσεως η οποία θα οδηγήσει στην τροποποίηση οικείων διατάξεων του Κεφαλαίου III της SOLAS, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

·        Συμφωνήθηκε όπως, με την υποβολή στον IMO της έκθεσης από τις Ιταλικές Αρχές, σχετικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης του ατυχήματος του COSTA CONCORDIA (Casualty Investigation Report), εξεταστεί από την Επιτροπή (ΕΝΑ), κατά πόσο κρίνονται αναγκαίες τροποποιήσεις διατάξεων της SOLAS, που θα αφορούσαν το κατασκευαστικό μέρος των πλοίων.

·        Η Επιτροπή (ΕΝΑ) ενέκρινε σχέδιο προγράμματος θεμάτων για περαιτέρω μελέτη από τις αρμόδιες τεχνικές Υποεπιτροπές, στις προσεχείς Συνόδους των.

·        Τα Κράτη Μέλη θα έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν, μέχρι την προσεχή 92η Σύνοδο, τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και προτάσεις, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο έργο της μελέτης του τομέα ασφάλειας γενικά των πλοίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ατζέντα.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.