Η αθλητική πλευρά της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2016″

Η αθλητική πλευρά της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2016″

393
Η αθλητική πλευρά της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2016″

Φωτογραφικό υλικό από τις αθλητικές εκδηλώσεις που διεξήχθησαν στη διάρκεια των «Ποσειδωνίων 2016″