Το EK σφραγίζει τη θέση του ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Το EK σφραγίζει τη θέση του ενόψει της Συνόδου Κορυφής

1
Το EK σφραγίζει τη θέση του ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Το ΕΚ ενέκρινε τη θέση του σχετικά με το πακέτο των έξι νομοθετημάτων για την οικονομική διακυβέρνηση, υιοθετώντας μια σειρά νέων ρυθμίσεων οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη φιλοδοξία και ισχύ στις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής. Μέρος της συμφωνίας αποτελεί η μεγαλύτερη διαφάνεια, οι ισχυρότερες και πιο αυτόματες προειδοποιήσεις και κυρώσεις, καθώς και τα νέα πρόστιμα. Οι πολιτικές ομάδες που τοποθετούνται αριστερά του κέντρου προειδοποίησαν ότι τα μέτρα αυτά οδηγούν σε υπερβολική λιτότητα.

Ορισμένα σημεία της συμφωνίας, ιδίως εκείνα που ασχολούνται με την ενίσχυση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, εγκρίθηκαν, αλλά με πολύ μικρή διαφορά ψήφων, με τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους και την ομάδα της Ευρ.Εν.Αριστ. να τα καταψηφίζουν, καθώς θεωρούν ότι εστιάζουν υπερβολικά στο δημοσιονομικό έλεγχο, αφήνοντας μικρά περιθώρια για τη συνέχιση των ζωτικής σημασίας επενδύσεων που απαιτούνται για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και απασχόληση. Τα κείμενα που ασχολούνται με την πρόληψη των μακροοικονομικών ανισορροπιών συγκέντρωσαν, επίσης, σημαντικές πλειοψηφίες.

Τα κείμενα που εγκρίθηκαν παρέχουν τώρα στους υπουργούς Οικονομικών και τους αρχηγούς κρατών, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Η θέση αυτή θα αποτελέσει τη βάση των συνομιλιών μεταξύ των ευρωβουλευτών και των κρατών μελών, οι οποίες θα συνεχιστούν, προκειμένου να καταλήξουν σε τελική συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Σημαντικά σημεία που προκύπτουν από την ψηφοφορία

Τα κείμενα που εγκρίθηκαν περιέχουν μια σειρά νέων ζητημάτων τα οποία προέκυψαν από τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε με την ουγγρική προεδρία την περασμένη εβδομάδα. Δεν περιλαμβάνουν, ωστόσο, τις προτάσεις του ECOFIN που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, καθώς οι εισηγητές του ΕΚ τις θεωρούν ανεπαρκείς.

 • Αυξημένη χρήση της αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων, ώστε να καταστούν οι προειδοποιήσεις και οι κυρώσεις πιο αυτόματες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τη δήλωση ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει λάβει διορθωτικά μέτρα για την κάλυψη των διαπιστουμένων μακροοικονομικών ανισορροπιών.
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση περισσότερων κείμενων και συζητήσεων σε σχέση με αυτό που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Επίσης, διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα λογοδοτούν, μέσω της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία.
 • Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού εξαμήνου στα νομικά κείμενα, δίνοντας έτσι νομική βάση στη διαδικασία αυτή.
 • Ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της απαίτησης να παρέχονται σε αυτή περισσότερες πληροφορίες και μέσω των αποστολών παρακολούθησης στα κράτη μέλη.
 • Ένα νέο πρόστιμο (0,2% του ΑΕΠ) για την αλλοίωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα δεδομένα για τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος.
 • Μια κύρωση υπό τη μορφή τοκοφόρου κατάθεσης (0,1% του ΑΕΠ) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν ενεργεί σύμφωνα με τις συστάσεις που έχει λάβει προκειμένου να διορθώσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.
 • Αυξημένη ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών.
 • Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η Επιτροπή δεν θα εξετάζει μόνο τους καθαρά οικονομικούς δείκτες, αλλά θα λαμβάνει υπόψη της και την κοινωνική διάσταση.
 • Διατήρηση των διαδικασιών που αφορούν τις κοινωνικές διαπραγματεύσεις και των συμφωνιών για τον καθορισμό των μισθών.
 • Ρήτρα αναθεώρησης για τα ευρωομόλογα (Eurosecurities) – Μέχρι το τέλος του 2011 η Επιτροπή θα συντάξει μία έκθεση και ενδεχομένως νομοθετικές προτάσεις.

Τα ζητήματα που εκκρεμούν μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια

Αν και δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία σχετικά με τα ακόλουθα σημεία, ωστόσο αυτά περιλαμβάνονται στα κείμενα που εγκρίθηκαν την Πέμπτη από τους ευρωβουλευτές:

 • Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για την έκδοση δηλώσεων για τα κράτη μέλη που δεν λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής σχετικά με υπερβάσεις των δαπανών. Αυτό περιλαμβάνεται, ωστόσο, στα εγκριθέντα κείμενα, δεδομένου ότι θεωρείται ως προαπαιτούμενο για την επιβολή κυρώσεων και, επομένως, μπορεί να προσφέρει ένα πραγματικό κίνητρο σε μία χώρα προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση.
 • Ακρόαση των υπουργών Οικονομικών από το ΕΚ. Στο ψήφισμα προτείνεται το ΕΚ να “προσφέρει την ευκαιρία στο οικείο κράτος μέλος (…) να συμμετάσχει σε μια ανταλλαγή απόψεων”.
 • Αναφορά στην ανάγκη να εξεταστούν και οι χώρες με υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών (όπως η Γερμανία), καθώς και οι χώρες με μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών (χώρες με υψηλό επίπεδο εισαγωγών) κατά την αξιολόγηση των αιτιών των μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.