Η αυτοματοποίηση του λιμενικού κλάδου στο προσκήνιο

Η αυτοματοποίηση του λιμενικού κλάδου στο προσκήνιο

72
Η αυτοματοποίηση του λιμενικού κλάδου στο προσκήνιο

O κλάδος των λιμένων και των τερματικών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων βιώνει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, καθώς ιδιαίτερα μετά και την αύξηση της συγκέντρωσης (consolidation) στον κλάδο των τακτικών γραμμών η οποία εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των τερματικών, παρατηρείται στροφή στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο αυξημένος ανταγωνισμός ενθαρρύνει την αξιοποίηση νέων, καινοτόμων τεχνολογιών, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του ανά μονάδα κόστους διαχείρισης.

Τα σχέδια επέκτασης των λιμενικών υποδομών και της χωρητικότητας των λιμένων, καθώς και οι στρατηγικές κάθετης ολοκλήρωσης από πλευράς των εταιρειών διαχείρισης τερματικών, αποτελούν μέτρα που στοχεύουν στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους. Ωστόσο, η εισαγωγή ριζοσπαστικών τεχνολογιών, όπως η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση, αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, πέραν των δυνατοτήτων που παρέχουν οι παραπάνω παραδοσιακές στρατηγικές.

Άλλωστε, δεν υπάρχει μια τυποποιημένη τεχνολογική λύση στον πραγματικό κόσμο. Το επίπεδο της αυτοματοποίησης διαφέρει από τερματικό σε τερματικό, καθώς εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, στους οποίους μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται το εργατικό κόστος, η επιδίωξη υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών, οι διαθέσιμοι πόροι καθώς και το μέγεθος ενός τερματικού. Οι μεγάλοι διαχειριστές τερματικών, ως εκ τούτου, είναι περισσότερο πιθανό να προχωρήσουν στην αυτοματοποίηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και μικρότεροι παίκτες της αγοράς με υψηλότερα εργατικά κόστη δεν υιοθετούν και αυτοί τέτοιες καινοτόμες λύσεις.

Ενώ τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία ορισμένα πλήρως αυτοματοποιημένα τερματικά, η πιο συνήθης προσέγγιση είναι η στοχευμένη υιοθέτηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και η εισαγωγή αυτοματοποιημένου εξοπλισμού, ούτως ώστε να επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα. Παράλληλα, άλλες μικρότερης κλίμακας τεχνολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στη μείωση των λειτουργικών διαταραχών και στην υποβοήθηση και όχι στην αντικατάσταση του εξοπλισμού, κατευθύνουν επίσης τον λιμενικό κλάδο προς ένα πιο αυτοματοποιημένο μέλλον. Μάλιστα η μεγαλύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα θεωρείται ότι μπορεί να επιτρέψει στη λιμενική βιομηχανία να συνδυάσει και να μετατρέψει τα μικρά αυτά βήματα αυτοματοποίησης σε πιο ευρεία ολοκληρωμένα συστήματα, τα οποία εν συνεχεία θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την απρόσκοπτη διάδραση μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών των λιμενικών τερματικών (φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, ενδοτερματικές μεταφορές, παραλαβές/παραδόσεις και λειτουργία των λιμενικών πυλών).

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.