Βιοκαύσιμα στη ναυτιλία: Νέες κατευθυντήριες γραμμές από τον ABS

Βιοκαύσιμα στη ναυτιλία: Νέες κατευθυντήριες γραμμές από τον ABS

54
Βιοκαύσιμα στη ναυτιλία: Νέες κατευθυντήριες γραμμές από τον ABS

Ο νηογνώμονας ABS συνεχίζει να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, με μια νέα δημοσίευση, η οποία εξετάζει τις δυνατότητες χρήσης των βιοκαυσίμων στη ναυτιλία. Η έκθεση με τίτλο «Biofuels as Marine Fuel» περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαφόρων τύπων υγρών βιοκαυσίμων, τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, και αναφέρεται στις δυνατότητες που έχουν ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης που έχει θέσει ο ναυτιλιακός κλάδος. Επιπλέον, η δημοσίευση εξετάζει και άλλους τομείς όπως η ασφάλεια, οι επιπτώσεις στο σχεδιασμό των πλοίων και οι κανονιστικές προκλήσεις.

Ο Γεώργιος Πλευράκης, Director of Global Sustainability στον ABS, ανέφερε σχετικά: «Τα βιοκαύσιμα έχουν χαρακτηριστεί ως μια πολλά υποσχόμενη λύση ανθρακικά ουδέτερων καυσίμων, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά σχετικά γρήγορα και να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου από το 2030 και έπειτα. Παράγονται από βιομάζα, η οποία αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, και έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν τις εκπομπές CO2 των πλοίων λόγω της απορρόφησης CO2 από την πρώτη ύλη της βιομάζας, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των εκπομπών καύσης. Ωστόσο, το συνολικό δυναμικό μείωσης των ανθρακικών εκπομπών διαφορετικών βιοκαυσίμων εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας τους. Ο ABS δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πλοιοκτήτες, οι διαχειριστές πλοίων, τα ναυπηγεία και οι κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις δυνατότητες των βιοκαυσίμων, προκειμένου να αναπτύξουν τις στρατηγικές απανθρακοποίησης που θα ακολουθήσουν».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.