Ποιές ναυτιλιακές εταιρείες υποστηρίζουν το Slow Steaming

Ποιές ναυτιλιακές εταιρείες υποστηρίζουν το Slow Steaming

2741
Ποιές ναυτιλιακές εταιρείες υποστηρίζουν το Slow Steaming

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα βρίσκεται σε εγρήγορση εν όψει τόσο της εφαρμογής του Sulphur Cap 2020 όσο και της επίτευξης του στόχου για μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα πλοία κατά 40% έως το 2030 και κατά 50% ως προς τα συνολικά επίπεδα αέριων ρύπων από τα πλοία έως το 2050.

Το αίτημα μεγάλου τμήματός της είναι όχι μόνο η ομαλή και ασφαλής εφαρμογή του νέου κανονισμού ως προς την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 ναυτιλιακών καυσίμων περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, αλλά και η αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων στόχων που έχουν τεθεί περί δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω υιοθέτησης μέτρων από τον ΙΜΟ που θα λαμβάνουν υπ’ όψιν την βιωσιμότητα όλων των κλάδων της ναυτιλίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του εν εξελίξει διαλόγου για το τι μέλλει γενέσθαι προς την επίτευξη -με όρους βιωσιμότητας για τη ναυτιλία αλλά και ασφάλειας- του στόχου για τον μεσομακροπρόθεσμο περιορισμό των αερίων ρύπων από τη ναυτιλία απεστάλη προς τα κράτη μέλη του ΙΜΟ ανοιχτή επιστολή, υπογεγραμμένη από ένα σύνολο 120 ναυτιλιακών εταιρειών και εννέα περιβαλλοντικών ομάδων και οργανώσεων. Έχει ενδιαφέρον ότι από το σύνολο των 120 ναυτιλιακών εταιρειών τουλάχιστον οι μισές είναι ελληνικών συμφερόντων. Η συγκεκριμένη επιστολή απεστάλη λίγο πριν την εκκίνηση των εργασιών της Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 74) του IMO, η οποία έλαβε χώρα στο Λονδίνο πριν από λίγες ημέρες και τα κύρια αποτελέσματα της οποίας έχουν παρουσιάσει σε πρόσφατο δημοσίευμά τους τα Ναυτικά Χρονικά.

Στην εν λόγω ανοιχτή επιστολή προς τα κράτη μέλη του IMO, με ημερομηνία 30 Απριλίου 2019, ναυτιλιακές εταιρείες από όλο τον κόσμο υποστηρίζουν την ανάγκη λήψης άμεσων και υποχρεωτικής εφαρμογής μέτρων για τη μείωση της ταχύτητας των πλοίων με στόχο τον περιορισμό των αέριων ρύπων. Συγκεκριμένα στην ανοιχτή επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Το 2015 οι κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου συμφώνησαν στο Παρίσι ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας πρέπει να περιοριστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τους 2 ºC, ενώ στόχος είναι το επίπεδο του 1,5 ºC  σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Μια πρόσφατη Ειδική Έκθεση 1,5 ºC  του Intergovernmental Panel on Climate Change συνέστησε επίσης “βαθιές μειώσεις εκπομπών” για την επίτευξη αυτών των στόχων θερμοκρασίας.

»Ανταποκρινόμενα σε αυτήν την παγκόσμια πρόκληση, τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) συμφώνησαν τον Απρίλιο του 2018 πάνω σε μια αρχική στρατηγική για την διεθνή ναυτιλία. Η στρατηγική ζητά οι εκπομπές σε άνθρακα της ναυτιλίας να μειωθούν τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030 και να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008, με στόχο την πλήρη απανθρακοποίηση (decarbonization). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν νέα λειτουργικά μέτρα τόσο για τον υφιστάμενο στόλο όσο και για τα νέα πλοία, και να επιτευχθούν άμεσες μειώσεις έως το 2023.

»Από τη συμφωνία του Απριλίου του 2018 έχουν προταθεί διάφορα μέτρα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της ταχύτητας για όλα τα πλοία. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι μετά την οικονομική κρίση του 2008 η μείωση της λειτουργικής ταχύτητας του παγκόσμιου στόλου οδήγησε σε δραστικές μειώσεις των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου. Το γεγονός αυτό συνηγορεί ως προς την πραγματική αποτελεσματικότητα ενός πιθανού μέτρου ρύθμισης ταχύτητας για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν, επίσης, ότι η ταχύτητα των πλοίων αυξάνεται εκ νέου καθώς ανακάμπτει η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Εφόσον η τάση αυτή συνεχιστεί, τότε τα όποια οφέλη έχουν επιτευχθεί ως προς την μείωση των αέριων ρύπων από τον περιορισμό της ταχύτητας (slow steaming) κατά τα τελευταία χρόνια, πρόκειται να εκμηδενισθούν.

»Οι υπογράφοντες αυτήν την επιστολή ενώνουν τις φωνές τους τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη η ναυτιλία να συμβάλει κατάλληλα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ως αρχικό βήμα, εκφράζουμε την ισχυρή υποστήριξή μας ο ΙΜΟ να εφαρμόσει έναν υποχρεωτικό κανονισμό αναφορικά με τις ταχύτητες των πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο, διαφοροποιούμενου ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου. Η προτίμησή μας είναι να οριστούν μέγιστες ετήσιες μέσες ταχύτητες για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μέγιστες απόλυτες ταχύτητες για τους υπόλοιπους τύπους πλοίων, οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ελάχιστες απαιτήσεις ταχύτητας. Ένας τέτοιος κανονισμός πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και η υποχρέωση συμμόρφωσης πρέπει να αφορά τόσο τους πλοιοκτήτες όσο και στους διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένων των ναυλωτών».

Και η ανοιχτή επιστολή της 30ής Απριλίου 2019 κατέληγε με την παράκληση «όλα τα μέρη στην επικείμενη MEPC74 να υποστηρίξουν αυτήν την κίνηση».

Οι εταιρείες που υπέγραψαν την συγκεκριμένη επιστολή είναι οι παρακάτω:

1. 2020 BULKERS LTD, OSLO NORWAY

2. ACTIVE SHIPPING, TURKEY

3. A.M.NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A.

4. A.O.SCHIFFFAHRT MBH

5. ACCESS SHIPPING LTD

6. AHRENKIEL STEAMSHIP GMBH, HAMBURG

7. AIMS SHIPPING CORPORATION

8. ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT INC.

9. ALEXANDER OETKER SCHIFFAHRT, HAMBURG

10. ALMI MARINE MANAGEMENT S.A.

11. ALMI TANKERS S.A.

12. ANBROS MARITIME S.A.

13. ANDRIAKI SHIPPING Co. LTD

14. APOLLONIA LINES S.A.

15. ARKLOW SHIPPING LIMITED

16. ARMINTER S.A.M, MONACO

17. ASIATIC LLOYD SHIIPING PTE LTD, SINGAPORE

18. ASTRA SHIPMANAGEMENT INC.

19. ATLANTIC LLOYD GMBH, HAMBURG

20. AWILCO LNG

21. BESIKTAS SHIPPING GROUP, TURKEY

22. BOREALIS MARITIME, LONDON, HAMBURG, ISTANBUL

23. BRAVE MARITIME CORPORATION INC.

24. BYZANTINE MARITIME CORPORATION

25. C TRANSPORT MARITIME S.A.M. MONACO

26. CENTROFIN MANAGEMENT INC.

27. CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION

28. CMK EUROFINANCE

29. COMMON PROGRESS S.A.

30. CONTSHIPS MANAGEMENT INC.

31. CYPRUS SEA LINES CO. LTD

32. DALEX SHIPPING CO. S.A.

33. DELTA TANKERS LTD

34. DIANA SHIPPING SERVICES LTD

35. DIANA WILHELMSEN MANAGEMENT LIMITED (DWM)

36. DYNACOM TANKERS MANAGEMENT LTD

37. DYNAGAS LTD

38. EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LTD

39. EFNAV COMPANY LTD

40. ELEMENT SHIPMANAGEMENT S.A.

41. EMPIRE BULKERS LTD

42. EMPROS LINES SHIPPING CO.

43. ENTERPRISES SHIPPING & TRADING S.A.

44. EURONAV SHIP MANAGEMENT LTD

45. EUROTANKERS INC.

46. F. LAEISZ GROUP, HAMBURG

47. GLOBAL CARRIERS LTD

48. GOLDEN ENERGY MANAGEMENT S.A.

49. GOLDENPORT MARINE SERVICES INC./ GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT LTD

50. GOODBULK LTD, MONACO

51. GRECOMAR SHIPPING AGENCY LTD

52. HALKIDON SHIPPING CORPORATION

53. HELLENIC TANKERS CO. LTD

54. HÖEGH LNG

55. HUNTER GROUP ASA

56. HYDROUSSA NAVIGATION LTD

57. INTERUNITY MANAGEMENT CORPORATION

58. INTERUNITY MANAGEMENT SA GMBH, GERMANY

59. IOLCOS HELLENIC MARITIME ENTERPRISES CO. LTD

60. IONIA MANAGEMENT S.A.

61. IONIC SHIPPING (MGT) INC.

62. KYKLADES MARITIME CORPORATION

63. LASKARIDIS SHIPPING CO. LTD

64. LATSCO MARINE MANAGEMENT INC.

65. LMZ SHIPPING S.A.

66. LOAD LINE MARINE S.A.

67. LOUIS DREYFUS ARMATEURS, FRANCE

68. MARINE TRUST LTD

69. MARLA DRY BULK SHIPMANAGEMENT INC.

70. MARLA TANKERS SHIPMANAGEMENT INC.

71. MARMARAS NAVIGATION LTD

72. NAFTOMAR SHIPPING & TRADING CO. LTD

73. NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC.

74. NEPHELE NAVIGATION COMPANY LIMITED

75. NEW SHIPPING LIMITED

76. NORDIC HAMBURG SHIPMANAGEMENT GMBH & CO.KG, HAMBURG

77. OCEANBULK MARITIME S.A.

78. OCEANGOLD TANKERS INC.

79. OLYMPIA OCEAN CARRIERS LTD

80. OMICRON SHIP MANAGEMENT INC.

81. ORION REEDEREI GMBH & CO. KG, HAMBURG

82. ÖSTERREICHISCHER LLOYD SEEREEDEREI (CYPRUS) LTD

83. OVERSEAS MARINE ENTERPRISES INC.

84. PAVIMAR S.A.

85. PETER DOHLE SCHIFFAHRTS KG, HAMBURG

86. PETROCHEM GENERAL MANAGEMENT S.A.

87. PLEIADES SHIPPING AGENTS S.A.

88. POLYAR SHIPPING

89. PRIME MARITIME INC

90. PRODUCT SHIPPING & TRADING S.A.

91. PROMINENCE MARITIME S.A.

92. REEDEREI NORD GMBH, HAMBURG, CYPRUS, AMSTERDAM

93. REEDEREI HAMBURGER LLOYD

94. RIVAMAR SRL

95. ROSWELL TANKERS CORPORATION

96. ROXANA SHIPPING S.A.

97. SAFE BULKERS MANAGEMENT LTD

98. SAFESHIP MANAGEMENT INC.

99. SAFETY MANAGEMENT OVERSEAS S.A.

100. SEA TRADE HOLDINGS, STAMFORD, U.S.A

101. SEA TRADERS S.A.

102. SEANERGY MARITIME HOLDINGS

103. SEASTAR MARITIME MANAGEMENT S.A.

104. SINOTRANS SHIPPING LIMITED

105. SOCATRA

106. STAR BULK CARRIERS CORP.

107. STEALTH MARITIME CORPORATION S.A.

108. STEALTHGAS INC.

109. SUN ENTERPRISES LTD

110. TARGET MARINE S.A.

111. TERRA NAVIS SHIPPING LTD

112. TRANSMED SHIPPING LTD

113. TRAFIGURA MARITIME LOGISTICS PTE LTD

114. TSAKOS SHIPPING AND TRADING S.A.

115. TSAVLIRIS RUSS (INTERNATIONAL) LTD

116. UNIVERSAL SHIPPING ALLIANCE LTD

117. V. BULKERS S.A

118. VARCO S.A.

119. VEGA REEDEREI GMBH & CO. KG, HAMBURG

120. WORLD TANKERS MANAGEMENT

 

Την συγκεκριμένη επιστολή έχουν υπογράψει και οι παρακάτω οργανισμοί και ενώσεις:

1. Clean Shipping Coalition (CSC)

2. AirClim

3. European Federation for Transport and Environment (T&E)

4. Environmental Investigation Agency (EIA)

5. Greenpeace International

6. Pacific Environment (PE)

7. Seas at Risk

8. Stichting De Noordzee (North Sea Foundation)

9. World Wildlife Fund (WWF)

 

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.