Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του ΙΜΟ η μεθανόλη ως καύσιμο

Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του ΙΜΟ η μεθανόλη ως καύσιμο

183
Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του ΙΜΟ η μεθανόλη ως καύσιμο

Η Υποεπιτροπή για τη Μεταφορά Φορτίων & Εμπορευματοκιβωτίων του ΙΜΟ (CCC5) ολοκλήρωσε το σχέδιο των προσωρινών κατευθυντήριων γραμμών, που καλύπτουν την ασφάλεια των πλοίων, που χρησιμοποιούν μεθυλική ή αιθυλική αλκοόλη ως καύσιμο.

Η Υποεπιτροπή, μάλιστα, κάλεσε την 100ή Σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety Committee – MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο, να εγκρίνει την παραπομπή προς εξέταση των θεμάτων ασφαλείας που απαιτούν περαιτέρω συνεισφορά σε άλλες τεχνικές υποεπιτροπές και εν συνεχεία να δοθεί στην επόμενη Υποεπιτροπή για τη Μεταφορά Φορτίων & Εμπορευματοκιβωτίων, τον Σεπτέμβριο του 2019, όλη η πληροφόρηση που θα έχει συλλεχθεί. Οι προσωρινές κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να είναι έτοιμες για επίσημη έγκριση από την MSC το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη καθώς ο ΙΜΟ πρέπει να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισμούς για θέματα ασφάλειας για όλα τα πιθανά καύσιμα που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα πλοία. Η μεθανόλη είναι ένα καύσιμο που συμμορφώνεται με τις εκπομπές SOx (CAP2020) και κερδίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Ωστόσο, με δεδομένο πως είναι ένα καύσιμο χαμηλού σημείου ανάφλεξης υπάρχει ανάγκη ο ΙΜΟ να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα ζητήματα ασφάλειας. Για παράδειγμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση, με το bunkering, κτλ.

Να σημειωθεί ότι η μεθανόλη όταν καίγεται παράγει αμελητέα ποσότητα SOx, αλλά δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί NOx. Έτσι, οι κινητήρες που χρησιμοποιούν μεθανόλη χρειάζονται εξοπλισμό με επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (Selective Catalytic Reduction – SCR) ή με ανακυκλοφορία καυσαερίων (Exhaust Gas recirculation – EGR) για να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς NOx Tier III. Επιπλέον, το φαινόμενο GHG (υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας) της μεθανόλης είναι υψηλότερο σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, δηλαδή ενδιάμεσα καύσιμα (Intermediate Fuel Oil – IFO) ή Marine Gas Oil (MGO).

Για να καταστεί εφικτό η μεθανόλη να έχει μειωμένη συμμετοχή την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει η παραγωγή της να προέλθει από βιομάζα με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτι που στην παρούσα φάση δεν είναι πραγματοποιήσιμο. Σήμερα, η μεθανόλη κατά κύριο λόγο παράγεται από το φυσικό αέριο.

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.