Τα θέματα που απασχόλησαν την INTERCARGO στην εξαμηνιαία συνάντησή της

Τα θέματα που απασχόλησαν την INTERCARGO στην εξαμηνιαία συνάντησή της

262
Τα θέματα που απασχόλησαν την INTERCARGO στην εξαμηνιαία συνάντησή της

Η INTECARGO (The International Association of Dry Cargo Shipowners), με δελτίο Τύπου, γνωστοποιεί τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας συνάντησης της Τεχνικής και Εκτελεστικής Επιτροπής της, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη στις 5 και 6 Μαρτίου 2018.
Η INTERCARGO επανέλαβε τη δέσμευσή της για μία ασφαλέστερη, αποδοτική, υψηλά ποιοτική και περιβαλλοντικά φιλική ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου, καθώς και την υποστήριξή της προς μία αγορά που θα διέπεται από ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό.

Τον συντονισμό της συνεδρίασης ανέλαβε ο Πρόεδρος της INTERCARGO, κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Jay K Pillai και ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Φαφαλιός.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τους συνέδρους ήταν οι βέλτιστες πρακτικές για την ασφαλή μεταφορά των χύδην ξηρών φορτίων, οι εκπομπές των αέριων ρύπων ενόψει της διεθνής νομοθεσίας του IMO για την χαμηλή περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα των πλοίων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020, οι επιχειρησιακές προκλήσεις μετά την εφαρμογή της Σύμβασης του Ballast Water Management (BWM), η μη διαθεσιμότητα και επάρκεια εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου επικίνδυνων για το περιβάλλον στα λιμάνια, η διαφάνεια και οι πρακτικές καταπολέμησης της διαφθοράς κατά τη διαδικασία των επιθεωρήσεων στα πλοία από αρμόδιες αρχές, αλλά και τα πρότυπα κατασκευής των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας συνάντησης το προεδρείο έκανε αναφορά σε ναυτικά δυστυχήματα τα οποία απασχόλησαν την κοινή γνώμη, όπως το δυστύχημα του «Stellar Daisy» τον Μάρτιο του 2017, αλλά και του «M/V Emerald Star», τον περασμένο Οκτώβριο, τα οποία κόστισαν την ζωή σε 32 ναυτικούς, θέτοντας ερωτήματα για την εξακρίβωση της ασφαλούς μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων. Η INTERCARGO αναμένει ότι θα δοθούν σύντομα απαντήσεις για τα αίτια των συγκεκριμένων συμβάντων κατόπιν διεξοδικής έρευνας.

Σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία του IMO για την εφαρμογή από το 2020 του 0,5% ως ανώτατου ορίου θείου στα καύσιμα των πλοίων, η INTERCARGO εκφράζει την ανησυχία της για την επαρκή διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων καυσίμων, ενώ τονίζει τις πρακτικές και τεχνικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις διεθνείς απαιτήσεις. Το προεδρείο της INTERCARGO επεσήμανε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, καθώς η αυτόματη εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα έχει δυσμενείς συνέπειες για το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών.

Η INTERCARGO ανέφερε επίσης ότι θα συνεργαστεί με τον IMO τον ερχόμενο Απρίλιο με στόχο τη μείωση των αέριων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των πλοίων.
Αναφορικά με τη Σύμβαση του Ballast Water Management, τα μέλη της INTERCARGO χαιρέτισαν την εφαρμογή της, τονίζοντας ωστόσο ότι στο παρελθόν έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τα πρακτικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πλοιοκτήτες- μέλη της οργάνωσης στη μετασκευή των υπαρχόντων πλοίων τους για την ενσωμάτωση σε αυτά των συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους νέα μέλη έχουν προστεθεί στην INTERCARGO, ενώ τα ισχύοντα μέλη έχουν αυξήσει τον αριθμό των εγγεγραμμένων πλοίων τους. Τα μέλη της Ένωσης ανέρχονται σε 118 με 1.790 εγγεγραμμένα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 165 εκατ. τόνων.

Ο Πρόεδρος της INTERCARGO, κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης δήλωσε ότι «είμαστε περήφανοι που τα πλοία που εισήλθαν στην INTERCARGO συνεχίζουν να υπερέχουν του μέσου όρου της ναυτιλιακής βιομηχανίας αναφορικά με τα ποσοστά κρατήσεων και τις παρατηρούμενες ελλείψεις ανά επιθεώρηση».

Ο Γενικός Γραμματέας της INTERCARGO, Δρ Κώστας Γ. Γκονής επεσήμανε ότι οι κανονισμοί στη ναυτιλία είναι ευπρόσδεκτοι. Ωστόσο υπάρχουν κανονισμοί, όπως τόνισε ο ίδιος, που ενώ εγκρίνονται δεν είναι αποτελεσματικοί, αναφέροντας ως παραδείγματα τη Διεθνή Σύμβαση του BWM και τη νομοθεσία για τη χαμηλή περιεκτικότητα θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα. Στην περίπτωση των δύο παραπάνω κανονισμών ο κ. Γκόνης ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί η προθεσμία για την εφαρμογή τους, δεν υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία στην πρώτη περίπτωση και τα καύσιμα στην δεύτερη περίπτωση για να καλύψουν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η επόμενη συνεδρίαση της INTERCARGO αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στο Λονδίνο.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.