Capital Link: Τί αλλάζει στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές;

Capital Link: Τί αλλάζει στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές;

586
Capital Link: Τί αλλάζει στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές;
Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα "Crude Oil Tanker Shipping "

Οι εξελίξεις και προοπτικές των διαφόρων κλάδων της ναυτιλίας, η αναμενομένη επίπτωση από την εξέλιξη της τεχνολογίας, η εφαρμογή των νέων κανόνων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης από το 2020, οι μηχανισμοί άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες, αλλά και οι εναλλακτικοί παρόχοι κεφαλαίων και το χρηματιστήριο, καθώς και η αυξανομένη τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτέλεσαν τα κυριότερα σημεία συζήτησης για τους ομιλητές του συνεδρίου Capital Link 2019, το οποίο έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Νικόλας Μπορνόζης (Capital Link)
Ο κ. Νικόλας Μπορνόζης (Capital Link)

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στο οποίο απεύθηνε τον εναρκτήριο χαιρετισμό ο κ. Νικόλας Μπορνόζης, President της Capital Link, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 14 θεματικά πάνελ, στα οποία συμμετείχαν πλοιοκτήτες, εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών, θεσμικών Ενώσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και στα οποία συζητήθηκαν οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία στο εγγύς μέλλον.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπορνόζης «Ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί διαχρονικά την κύρια αρτηρία για την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Η κυκλικότητα της ναυτιλίας δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες για εκείνους που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και το παγκόσμιο εμπόριο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ναυτιλία.»

Σημειώνεται, πως τα Ναυτικά Χρονικά συμμετείχαν στο συνέδριο Capital Link 2019 στη Νέα Υόρκη, και παρουσιάζουν όσα αναφέρθηκαν και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με τη δημοσιογραφική ομάδα:

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα "IMO - 2020 & Beyond Roundtable"
Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα “IMO – 2020 & Beyond Roundtable”

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις και νέα δεδομένα

Ο εκπρόσωπος του IMO, κ. Frederick J. Kenney, ανέφερε ότι οι πλοιοκτήτες πλέον πρέπει να λάβουν υπόψη τους όχι μόνο τις νέες διεθνείς νομοθεσίες αλλά και τον τρόπο υιοθεσίας  και εφαρμογής τους, ενώ τόσο τα κράτη σημαίας όσο και τα PSC οφείλουν να βρουν τρόπους, αφενός για την επιβολή των κανονισμών αλλά και αφετέρου για την επιθεώρηση των πλοίων

Ο κ. Frederick J. Kenney, Director of Legal and External Affairs – International Maritime Organization (IMO), ανέφερε ακόμη ότι οι νέες νομοθεσίες δεν είναι μόνο προς το όφελος του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης ζωής καθώς, ειδικά σε κράτη του αναπτυσσόμενου χρόνου και σύμφωνα με έρευνες, οι νέες νομοθεσίες θα βελτιώσουν σημαντικά την ατμόσφαιρα στις πόλεις- λιμάνια.

Οι πλοιοκτήτες τόνισαν ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος απαιτεί ευελιξία διότι αν και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία για την τα νέα δίκτυα διανομής καθαρότερων καυσίμων, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει επιφύλαξη προς τα παρεχόμενα στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος της Exxon Mobil, κ. John LaRese, ανέφερε πως αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι απαιτούμενες έρευνες για την “βελτίωση” των παρεχόμενων καυσίμων μετά το 2020, ωστόσο δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι όλες οι εταιρείες πράττουν το ίδιο, υπονοώντας πως δεν υπάρχει επαρκής συνεννόηση ανάμεσα στους Oil Majors.

Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράκης (Diana Shipping)
Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράκης (Diana Shipping)

Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράκης (Diana Shipping) ανέφερε χαριτολογώντας ότι η εταιρεία του δεν επενδύει στα scrubbers όπως δεν επενδύει π.χ. στη αγορά ακινήτων, αφού δεν είναι στο πεδίο δράσης της. Ο κ. Ζαφειράκης τόνισε πως αν και υπάρχουν πιέσεις από ορισμένους ναυλωτές για την τοποθέτηση scrubbers, σε εποχές χαμηλής ζήτησης όπως η σημερινή, οι πλοιοκτήτες δεν επιθυμούν τη δέσμευση των πλοίων τους σε μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Hamish Norton (Star Bulk Carriers) ανέφερε πως η εταιρεία του δεν θέλει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που πιθανώς προκύψει ως προς την διάθεση των συγκεκριμένων καυσίμων αλλά και την τιμή τους και γι’ αυτό το λόγο επέλεξε την τοποθέτηση scrubbers για τη μείωση του οποιαδήποτε σπέκουλου.

Οι προκλήσεις του μέλλοντος και οι προοπτικές για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

Ο κ. Roger Holm της Wartsila, ανέφερε πως τα Big Data δημιουργούν μεν τεράστιες ευκαιρίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ωστόσο δημιουργούν και προκλήσεις, όπως η επιλογή των κατάλληλων δεδομένων που πρέπει να αναλυθούν, ανάμεσα στην υπερπληθώρα των διαθέσιμων data.

Πολλοί ομιλητές υποστήριξαν ότι συγχωνεύσεις και εξαγορές πιθανώς να αυξηθούν στο χώρο της ναυτιλίας, αλλά αυτές θα αφορούν κυρίως μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν είτε να συγχωνευτούν, είτε να εξαγοραστούν από μεγαλύτερα σχήματα. Ο στόχος αυτών των εξαγορών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Citigroup κ. Shreyas Chipalkatty είναι οι μεν πρώτες να αποκτήσουν πρόσβαση είτε σε διεθνείς κεφαλαιαγορές ή σε άμεση ρευστότητα και οι δε δεύτερες να επιτύχουν στη γιγάντωση των στόλων τους και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

Ο εκπρόσωπος της DVB Bank, κ. Martijn Van Tuijl, ανέφερε πως οι οικογενειακές ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν υπάρξει πολύ καλοί πελάτες των τραπεζών και σε αυτούς οφείλεται η ευημερία της ναυτιλίας. Όπως ανέφερε, παρότι οι παραδοσιακές τράπεζες θέλουν να υποστηρίξουν τις οικογενειακές και μικρότερες επιχειρήσεις, υπάρχουν πλέον τεράστιες πιέσεις σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για κερδοφορία, με τη μικρότερη δυνατή έκθεση σε κίνδυνο. Και αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί.

Ο Δρ. Paolo d’Amico, Chairman της INTERTANKO και Executive Chairman & CEO της d’Amico International Shipping κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
Ο Δρ. Paolo d’Amico, Chairman της INTERTANKO και Executive Chairman & CEO της d’Amico International Shipping κατά τη διάρκεια της ομιλίας του

Αναφορικά με την ένταξη των εταιρειών στο χρηματιστήριο, η κ. Christa Volpicelli της Citi ανέφερε πως δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για την ένταξη περισσότερων ναυτιλιακών στα διεθνή χρηματιστήρια, ωστόσο φάνηκε αισιόδοξη πως οι συνθήκες θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον. Ο κ. Rikard Vabo της Fearnley Securities προσέθεσε πως για να προσελκύσουν χρηματοδότηση οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι πλέον απαραίτητο να έχουν κάτι νέο και διαφορετικό να προτείνουν στους επενδυτές. Επιπλέον ο κ. Vabo αναφέρθηκε στο χρηματιστήριο του Όσλο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μια πηγή “ευκαιριακής” χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για μικρές ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολύ συγκεκριμένες αγορές.

Η αγορά των Ξηρών

Για την αγορά των containerships ο κ. Γιουρούκος υπήρξε αισιόδοξος όπως εξάλλου ήταν και οι υπόλοιποι διαχειριστές πλοίων στις τακτικές γραμμές, για την πορεία της ναυλαγοράς.

Αν και οι αντιπαραθέσεις Κίνας- ΗΠΑ απασχόλησαν το πάνελ, φάνηκε πως η συγκεκριμένη κατάσταση επηρεάζει κυρίως τα γεωργικά προϊόντα στις γραμμές του Ειρηνικού και λιγότερο τον μεγαλύτερο όγκο φορτίων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Αρκετοί ομιλητές ωστόσο φάνηκαν προβληματισμένοι για την κατάσταση από και προς τις αγορές της Ευρώπης οι οποίες φαίνονται περισσότερο ευάλωτες από ότι αυτές στον Ειρηνικό.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης (Seanergy Maritime Holdings)
Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης (Seanergy Maritime Holdings)

Για την αγορά των bulk carriers, οι ομιλητές φάνηκαν επίσης αισιόδοξοι. Χαρακτηριστικά, ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Chairman & CEO της Seanergy Maritime Holdings ανέφερε πως “Παραμένουμε αισιόδοξοι για την αγορά των Capesize το 2019 και το 2020, παρά την πρόσφατη προσωρινή πτώση της αγοράς. Η δραστική πτώση των παραδόσεων νεότευκτων πλοίων σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μείωση του διαθέσιμου στόλου λόγω των μετασκευών για την εγκατάσταση των συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων, ιδίως στα μεγαλύτερα πλοία όπως τα Capesize, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικό περιορισμό του προσφερόμενου τονάζ, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ναύλων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers)
Ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers)

Με τη σειρά του ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers) δήλωσε πως “Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε αισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές της αγοράς και της σταδιακής βελτίωσή της, που υποστηρίζεται από τους επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς επεξεργασίας ballast water και για το ανώτατο όριο του θείου. Συνολικά παραμένουμε βέβαιοι ότι η εταιρεία μας βρίσκεται σε στρατηγικά καλή θέση να εκμεταλλευθεί τις αβεβαιότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το παρόν περιβάλλον”.

Οι αγορές των Υγρών

Για την αγορά των tankers επίσης οι ομιλητές φάνηκαν αισιόδοξοι αν και ο Δρ. Ν. Π. Τσάκος (TEN) χαριτολογώντας ανέφερε ότι η κατάσταση στη ναυλαγορά των wet θυμίζει την ελληνική οικονομία που είχε πιάσει πάτο και τώρα κάπως αναρρώνει.

Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του 2018 ήταν θλιβερό για τα δεξαμενόπλοια, αλλά η κατάσταση βελτιώνεται και τα σημάδια είναι ήδη θετικά ή πολύ θετικά για τους επόμενους μήνες.

Ειδικά για τα crude, τα διυλιστήρια των ΗΠΑ θα έχουν ανάγκη για μεγαλύτερες ποσότητες εισαγόμενου πετρελαίου και δεν θα μπορούν να καλυφθούν από τον Καναδά ή από τις αμερικανικών συμφερόντων offshore εξορύξεις, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πιθανόν νέες εισαγωγές από χώρες όπως π.χ. η Ρωσία.

Ο κ. Νίκος Τσάκος (TEN Ltd.)
Ο κ. Νίκος Τσάκος (TEN Ltd.)

Ωστόσο ο κ. Τσάκος τόνισε πως “οφείλουμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και να μην προβούμε σε παραγγελίες που θα διαταράξουν την ισορροπία της αγοράς”.

Ο πρόεδρος της Scorpio Tankers, κ. Robert Bugbee, σε ερώτηση του συντονιστή ως προς το κατά πόσο οι πλοιοκτήτες πολλές φορές αυτοπυροβολούνται στο πόδι από παρορμητικές παραγγελίες απάντησε ότι αυτό γίνεται κυρίως όταν υπάρχει μακρά περίοδο ευημερίας, πράγμα που έχει να συμβεί εδώ και πολλά χρόνια στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής (Pyxis Tankers)
Ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής (Pyxis Tankers)

Ο κ. Βαλέντης Βαλεντής (Pyxis Tankers) ανέφερε ότι οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι για φέτος στο 3% με αποτέλεσμα ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στην αγορά των δεξαμενόπλοιων λόγω του 2020 η αγορά θα βελτιωθεί, καθώς θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης.

Για τα LNG ο πρόεδρος της GasLog, κ. Andy Orekar, ανέφερε ότι διανύουμε μια σχετικά “ήρεμη” εποχή, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα διανύσουμε μια μεταβατική περίοδο με πιθανότητα πολλών αλλαγών. Αν και υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν μια χαμηλή spot αγορά, φέτος φαίνεται ότι λίγα πλοία εστιάζονται στη συγκεκριμένη αγορά και το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο θα είναι βελτιωμένο. Η εταιρεία του πάντως εστιάζεται κυρίως στις χρονοναυλώσεις τις οποίες και εφαρμόζει αμέσως μετά την παραλαβή τους.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.