Τι συζητήθηκε στην εξαμηνιαία συνάντηση της INTERCARGO

Τι συζητήθηκε στην εξαμηνιαία συνάντηση της INTERCARGO

385
Τι συζητήθηκε στην εξαμηνιαία συνάντηση της INTERCARGO

Στις 4 και 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ η καθιερωμένη εξαμηνιαία συνάντηση της Τεχνικής και Εκτελεστικής Επιτροπής της INTERCARGO, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση επεσήμανε για μια ακόμη φορά την δέσμευσή της για μια ασφαλέστερη, αποδοτικότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία ξηρού φορτίου, εκφράζοντας συγχρόνως την υποστήριξή της για μία αγορά η οποία θα διέπεται από ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό.

Τον συντονισμό των συνεδριάσεων ανέλαβε ο Πρόεδρος της INTERCARGO, κ. Δημήτριος Ι. Φαφαλιός, οι Αντιπρόεδροι της Ένωσης κ. Jay K Pillai και Σπύρος Ταράσης, καθώς και ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, κ. Tom Keenan.

Τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν η ασφαλής μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων και η διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τα πλοία, η Σύμβαση του Ballast Water Management και η μη διαθεσιμότητα και επάρκεια εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου επικίνδυνων για το περιβάλλον στα λιμάνια.

Αναφορικά με την ασφαλή μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων τονίστηκε ότι η υγροποίηση συνεχίζει να αποτελεί μεγάλη απειλή τόσο για τα φορτία όσο και για την ανθρώπινη ζωή εν πλω. Επιπλέον δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα διερεύνησης των ναυτικών ατυχημάτων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, καθώς και στην δημοσιοποίηση των σχετικών αναφορών έγκαιρα προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.

Ενόψει του Sulphur Cap 2020 η INTERCARGO εξέφρασε την υποστήριξή της για την εφαρμογή των νέων διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών, χωρίς ωστόσο να αγνοούνται ζητήματα ασφαλείας που ανακύπτουν ως προς την τήρηση των εν λόγω κανονισμών. Η ίδια η Ένωση επεσήμανε ότι η έγκαιρη και επιτυχής εφαρμογή του Sulphur Cap 2020 προϋποθέτει την συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πλοιοκτήτες, διυλιστήρια, κράτη μέλη του IMO) προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητα εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφορικά με τη Σύμβαση του Ballast Water Management, τα μέλη της INTERCARGO τόνισαν ότι θα συνεχίζουν να ερευνούν τα πρακτικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πλοιοκτήτες- μέλη της οργάνωσης στη μετασκευή των υπαρχόντων πλοίων τους για την ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος.

Τα μέλη της INTERCARGO ανέρχονται σήμερα σε 140 με 2.215 εγγεγραμμένα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 208 εκατ. τόνων.

Ο Πρόεδρος της INTERCARGO, κ. Δημήτριος Ι. Φαφαλιός δήλωσε ότι «το 2019 θα αποτελέσει χρονιά προετοιμασίας για τα μέλη της Ενώσεώς μας αναφορικά με την χρήση ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο».

Ο Γενικός Γραμματέας της INTERCARGO, Δρ Κώστας Γ. Γκονής επεσήμανε ότι οι κανονισμοί στη ναυτιλία εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, τονίζοντας ότι οι έννοιες της ασφάλειας, της αποδοτικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των υψηλών προτύπων ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας είναι σήμερα πιο σημαντικές από ποτέ για την Ένωση.

Η επόμενη συνεδρίαση της INTERCARGO αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Αθήνα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.