Η θέση των Ευρωπαίων εφοπλιστών για την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας

Η θέση των Ευρωπαίων εφοπλιστών για την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας

275
Η θέση των Ευρωπαίων εφοπλιστών για την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας

Με ανακοίνωσή της η ECSA χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Μεταφορών της Ε.Ε. αναφορικά με την ψηφιοποίηση των μεταφορών που εγκρίθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου. Η Ένωση των Ευρωπαίων Πλοιοκτητών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ορθώς το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον κ. Martin Dorsman, Γενικό Γραμματέα της ECSA, «η ψηφιοποίηση είναι ήδη παρούσα στον χώρο των μεταφορών και χαιρετίζουμε την προσοχή που δόθηκε από τους υπουργούς Μεταφορών στο ζήτημα αυτό».

Παρά από το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός αποτελούν πρόκληση για τα παραδοσιακά μεταφορικά συστήματα, ωστόσο το Συμβούλιο Μεταφορών της Ε.Ε. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργασθεί με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να αναπτύξουν μια συνολική πολυτροπική στρατηγική ψηφιοποίησης για τον τομέα των μεταφορών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, που θα συνοδεύεται από χάρτη πορείας των εργασιών με ενδεικτικό κατάλογο των προτεινόμενων δράσεων και σχετικό χρονοδιάγραμμα για την παρουσίασή τους.

Επίσης το Συμβούλιο Μεταφορών επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας (Single Window) στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ώστε να διασφαλίζεται η ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων ανάμεσα στις κυβερνήσεις των χωρών και τις αντίστοιχες λιμενικές αρχές και να βελτιωθεί με αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματικότητα και η ελκυστικότητα του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Ο κ. Dorsman ανέφερε επίσης ότι η ECSA υποστηρίζει τόσο το Συμβούλιο Μεταφορών όσο και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ο οποίος μέσα από τις εργασίες του διευκολύνει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση στα πλοία.

Ωστόσο η ECSA θεωρεί ότι είναι μεγίστης σημασίας η σημασία του απορρήτου, η προστασία των δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια, αλλά και οι δεξιοτεχνίες που απαιτείται να έχουν οι ναυτικοί για τον χειρισμό των νέων συστημάτων στα πλοία. Ιδιαίτερα η κυβερνοασφάλεια αποτελεί και θα συνεχίζει να αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης χρήσης ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της ναυτιλίας.

Φωτό: europeanshippingweek.com

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.