Ναυτιλιακές ειδήσεις από τις διεθνείς χρηματαγορές

Ναυτιλιακές ειδήσεις από τις διεθνείς χρηματαγορές

323
Ναυτιλιακές ειδήσεις από τις διεθνείς χρηματαγορές

Διανομή μερίσματος για την Euronav

H Γενική Συνέλευση των μετόχων της Euronav NV, επικυρώνοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού $0,22 ανά μετοχή για τη χρήση του οικονομικού έτους 2016. Η εκκαθάριση θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου 2017.

Παραλαβή νέου πλοίου για την Diana Shipping

H Diana Shipping Inc. ανακοίνωσε την παραλαβή του πλοίου ξηρού φορτίου m/v Phaidra (πρώην «Soya May»), τύπου post-Panamax, χωρητικότητας 87.146 dwt, κατασκευής 2013, το οποίο αποτελεί το 49ο πλοίο του στόλου που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Επίσης, η Diana Shipping ανακοίνωσε δύο νέες συμφωνίες χρονοναύλωσης για τα πλοία της Semirio και Coronis, διάρκειας 11 ως 14 μήνες και 12 ως 16 μήνες αντίστοιχα, με αναμενόμενα έσοδα πάνω από $8 εκατ.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.