Κρατική ενίσχυση για την Hyundai Merchant Marine

Κρατική ενίσχυση για την Hyundai Merchant Marine

113
Κρατική ενίσχυση για την Hyundai Merchant Marine

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Pulse, η ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hyndai Merchant Marine (HMM) θα ενισχυθεί κρατικά από fund της Νότιας Κορέας.

Η απόφαση για την κρατική ενίσχυση ανακοινώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και ξεκίνησε να υλοποιείται από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου. Στόχος της κρατικής χρηματοδότησης είναι η ενίσχυση των τοπικών ναυτιλιακών εταιρειών για την αγορά νέων πλοίων.

Αρχικά καταβλήθηκε σε εταιρείες ποσό ύψους $860 εκατ., ενώ στην πορεία θα δοθούν άλλα $5,6 δις από την κορεάτικη κυβέρνηση μέσω του fund. Η εταιρεία HMM θα λάβει πάνω από $514,5 εκατ. αφού θεωρείται από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ως η πιο σημαντική ναυτιλιακή εταιρεία της χώρας. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως το ποσό αυτό θα συμβάλλει, μέσω συμφωνιών πωλήσεων και επαναμίσθωσης πλοίων, στην ενίσχυση της ρευστότητας της HMM.