Σε αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων προχωρά η Dryships

Σε αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων προχωρά η Dryships

137
Σε αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων προχωρά η Dryships

Η Dryships Inc. ανακοίνωσε ότι επίκειται συμφωνία με την Sifnos Shareholders, συμφερόντων του Προέδρου της Dryships κ. Οικονόμου, προκειμένου η Sifnos να αναχρηματοδοτήσει μέρος των δανειακών υποχρεώσεων της Dryships. Οι σχετικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών.

Το νέο δάνειο θα ανέλθει σε έως και $200 εκατ. με εξασφάλιση υφιστάμενα και μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της Dryships, πλην του πλοίου MV Raraka, θα έχει διάρκεια 3 έτη και επιτόκιο libor συν 5,5%. Παρέχεται η δυνατότητα στην Sifnos να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου ή σε αποκτήσεις νέων περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστό 30%.