Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναφορά δεδομένων των πλοίων ζητά η διεθνής...

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναφορά δεδομένων των πλοίων ζητά η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα

126
Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναφορά δεδομένων των πλοίων ζητά η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα

Την ανάγκη για ένα κοινό, ευρωπαϊκό πλαίσιο σχετικά με την αναφορά δεδομένων των πλοίων στους λιμένες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά με κοινοποίηση της η European Community Shipowners’ Association (ECSA).

Η νέα κοινοτική οδηγία 2010/65/EU, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015, προβλέπει τη δημιουργία εθνικών συστημάτων καταγραφής δεδομένων, με την ονομασία Single Windows, τα οποία όμως δεν είναι κοινά για όλες τις χώρες, προκαλώντας σημαντικά ζητήματα διαλειτουργικότητας (η ικανότητα ενός συστήματος να συνδέεται και να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ή συστήματα) και κοινής πρόσβασης σε μία συλλογική βάση δεδομένων από όλα τα κράτη-μέλη.

Παρότι η οδηγία θεωρητικά στοχεύει αφενός στην απλοποίηση των διαδικασιών για τα πληρώματα, αφετέρου στην ευκολότερη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών των κρατών σε απαραίτητα στοιχεία, πρακτικά αποτελεί ημίμετρο.

Οι πλοιοκτήτες τονίζουν πως είναι πρακτικά αδύνατη και ασύμφορη η εναρμόνιση με όλα τα πιθανά ηλεκτρονικά συστήματα, και απαιτούν ένα κοινό σύστημα καθώς και ένα κοινό πλαίσιο-πρότυπο σχετικά με τα δεδομένα που θα υποχρεούνται να αναφέρουν σε κάθε ευρωπαϊκό λιμένα. Ενδεικτικό της σύγχυσης που επικρατεί, όπως τονίζουν εκπρόσωποι της ECSA, είναι το γεγονός ότι χώρες όπως η Φινλανδία έχουν ήδη εφαρμόσει μονομερώς το ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη κανένα σύστημα. Εάν λάβει κανείς υπόψιν του το παράδειγμα της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping), όπου ένα πλοίο μπορεί να προσεγγίσει εντός λίγων ωρών διαφορετικά λιμάνια, σε διαφορετικές χώρες, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα για πλήρη εναρμονισμό των ευρωπαϊκών διοικητικών διαδικασιών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.