Οι δυνατότητες των τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα σε LNG πλοία

Οι δυνατότητες των τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα σε LNG πλοία

86
Οι δυνατότητες των τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα σε LNG πλοία

Η εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων Ionada GmbH πραγματοποίησε πρόσφατα μελέτη σκοπιμότητας για τη χρήση συστημάτων δέσμευσης άνθρακα σε πλοία μεταφοράς LNG. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση για τη μείωση των ανθρακικών εκπομπών των πλοίων, ενώ μπορεί παράλληλα να εξασφαλίσει και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EEXI και CII.

Απαιτώντας 50% λιγότερο χώρο και 30% λιγότερη ισχύ σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα δέσμευσης άνθρακα για πλοία, η καινοτόμος τεχνολογία HFCM της Ionada αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά των συστημάτων δέσμευσης άνθρακα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί την πρώτη του είδους της στην οποία πραγματοποιείται λεπτομερής ανάλυση όλων των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος, υπολογίζοντας την πραγματική μείωση των εκπομπών CO₂ από τη δέσμευση μέχρι και την παράδοσή τους σε ειδικές εγκαταστάσεις.

Το αρχικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι τα υπό εξέταση πλοία θα μπορούσαν να επιτύχουν συμμόρφωση με τον κανονισμό EEXI με ποσοστό δέσμευσης άνθρακα στο ένα τρίτο της τιμής σχεδιασμού του συστήματος. Τέλος, η μελέτη καταλήγει στο ότι η χρήση του συστήματος μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους πλοιοκτήτες, χωρίς η εγκατάσταση αυτού να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις λειτουργίες και στην ασφάλεια του πλοίου.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.