Θαλάσσιες μεταφορές και περιβάλλον: Τα ευρήματα έκθεσης της EMSA

Θαλάσσιες μεταφορές και περιβάλλον: Τα ευρήματα έκθεσης της EMSA

121
Θαλάσσιες μεταφορές και περιβάλλον: Τα ευρήματα έκθεσης της EMSA

Οι European Environment Agency (EEA) και European Maritime Safety Agency (EMSA) δημοσιοποίησαν πρόσφατα την έκθεση European Maritime Transport Environmental Report (EMTER), η οποία περιλαμβάνει μια ανασκόπηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ.

Η εν λόγω έκθεση παρέχει πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε ΕΕ και διεθνώς και περιγράφει τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του ναυτιλιακού κλάδου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην κοινή έκθεση των EMSA και EEA, παρά τα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των θαλάσσιων μεταφορών, ο περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος είναι σημαντικός. Παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 13,5% των εκπομπών από όλους τους κλάδους μεταφορών. Στην κορυφή βρίσκονται τα αυτοκίνητα, των οποίων οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνιστούν το 71%, ενώ οι εκπομπές από τις αερομεταφορές κινούνται στο 14,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της EMTER.

Εκπομπές ανά βιομηχανία του κλάδου μεταφορών στην Ευρώπη

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά βιομηχανία του κλάδου μεταφορών στην Ευρώπη, 2018

Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι ο όγκος πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης έχει αυξηθεί κατά 20% μεταξύ 2010 και 2019, ο αριθμός των πετρελαιοκηλίδων στα ύδατα της ΕΕ έχει μειωθεί. Κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, μόλις πέντε από τις συνολικά 44 μεσαίου μεγέθους πετρελαιοκηλίδες έλαβαν χώρα στην ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση εδώ: http://emsa.europa.eu/emter.html

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.