Η Hapag-Lloyd σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου ύψους €300 εκατ.

Η Hapag-Lloyd σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου ύψους €300 εκατ.

122
Η Hapag-Lloyd σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου ύψους €300 εκατ.

Δεδομένων των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς, η γερμανική εταιρεία τακτικών γραμμών Hapag-Lloyd, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου (senior note bond) αξίας 300 εκατ. ευρώ, το οποίο θα συμβαδίζει με τις αρχές της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (International Capital Market Association ‒ ICMA). Για τον λόγο αυτόν, μια κοινοπραξία τραπεζών ορίστηκε, προκειμένου να έρθει σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές.

Τα έσοδα από την ενδεχόμενη έκδοση του ανωτέρω ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποπληρωθεί νωρίτερα και εις ολόκληρον το υφιστάμενο ευρωπαϊκό ομόλογο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και λήγει το 2024.

Η έκδοση του εν λόγω ομολόγου συνδέεται άμεσα με τον σαφώς καθορισμένο στόχο βιωσιμότητας που έχει θέσει η εταιρεία. Βάσει αυτού, η Hapag-Lloyd αναμένεται έως το 2030 να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του στόλου της κατά 60% σε σχέση με αυτές του 2008, που αποτελεί το έτος βάσης που έχει θέσει ο ΙΜΟ. Η Hapag-Lloyd στοχεύει να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μέσα από την αγορά νέων αποδοτικών πλοίων και τη σταδιακή απόσυρση των παλαιότερων πλοίων του στόλου της, την αξιοποίηση εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων και τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών.

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του στόλου της εταιρείας θα καταμετράται και θα καταγράφεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον Δείκτη Μέσης Αποδοτικότητας. Για τον στόλο της Hapag-Lloyd, η τιμή του δείκτη το 2008 ήταν 11,68, ενώ έως το 2030 αναμένεται να μειωθεί στο 4,67.

Σε αυτό το πλαίσιο, με τη σχεδιαζόμενη έκδοση του ομολόγου που θα συνδέεται με τη βιωσιμότητα, η Hapag-Lloyd επιδιώκει μια επιπρόσθετη ώθηση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις πράσινες δραστηριότητές της, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματός της έως το 2030.

Φωτό: Jοhn G. Mabanglo/AΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.