Νότια Κορέα: Ναυτιλία και περιβαλλοντική ουδετερότητα

Νότια Κορέα: Ναυτιλία και περιβαλλοντική ουδετερότητα

104
Νότια Κορέα: Ναυτιλία και περιβαλλοντική ουδετερότητα

Σε υπογραφή συμφωνίας με τον ΙΜΟ προέβη η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας για τη δημιουργία τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω του οποίου οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα από τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους. Η εν λόγω συμφωνία συμπίπτει χρονικά με τη δέσμευση της Νότιας Κορέας για άμεση ανθρακική ουδετερότητα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρόγραμμα GHG-SMART, συνολικής αξίας $2,5 εκατ., το οποίο υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Kitack Lim, και ο υπουργός Ωκεανών και Αλιείας της Νότιας Κορέας, Seong-Hyeok Moon, στις 27 Οκτωβρίου.

Το GHG-SMART θα βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καθώς και τα μικρά νησιωτικά κράτη ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις νέες απαιτήσεις σχετικά με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τη ναυτιλία. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος του ΙΜΟ περιλαμβάνει τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα πλοία κατά τουλάχιστον 50% σε σύγκριση με το 2008 έως και το 2050, γεγονός που απαιτεί τη στροφή σε νέες και περιβαλλοντικά φιλικότερες τεχνολογίες και καύσιμα.

Δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των εν λόγω τεχνολογιών, το πρόγραμμα θα παράσχει την αναγκαία υποστήριξη προς αυτά, ενώ παράλληλα θα συμβάλει και στην κάλυψη των όποιων κενών αναφορικά με την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στη ναυτιλία. Επιπλέον, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης, τα οποία θα διευκολύνουν την εφαρμογή των μέτρων που έχουν εγκριθεί από τον ΙΜΟ σε εθνικό επίπεδο για το κάθε αναπτυσσόμενο κράτος.

Ο κ. Kitack Lim δήλωσε: «Για να επιτευχθούν οι στόχοι της (περιβαλλοντικής) στρατηγικής του ΙΜΟ, κανένα κράτος δεν πρέπει να μείνει πίσω όσον αφορά τη μετάβαση σε μια περιβαλλοντικά ουδέτερη ναυτιλία. Το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύσει σημαντικά τη στρατηγική του ΙΜΟ, ιδίως στον τομέα της γνώσης και της πληροφόρησης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά νησιωτικά κράτη».

Η Νότια Κορέα αποτελεί την πιο πρόσφατη ασιατική οικονομική δύναμη που δεσμεύεται να καταστεί ενεργειακά ουδέτερη έως το 2050.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.