Αegean Airlines: βλέψεις για τον κροατικό εθνικό αερομεταφορέα

Αegean Airlines: βλέψεις για τον κροατικό εθνικό αερομεταφορέα

394
Αegean Airlines: βλέψεις για τον κροατικό εθνικό αερομεταφορέα

Η Aegean Airlines επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι συμμετείχε στο στάδιο υποβολής ενδεικτικής, μη-δεσμευτικής, προσφοράς για την ιδιωτικοποίηση της Croatia Airlines, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει δεσμεύσεις για την Εταιρεία.

Οποιαδήποτε σημαντική απόφαση σχετικά με την πιθανή συμμετοχή ή μη της AEGEAN στο επόμενο στάδιο θα παρθεί τους επόμενους μήνες, κατόπιν της παροχής πληροφόρησης και της διεξαγωγής συζητήσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει η Δημοκρατία της Κροατίας.