Βιώσιμη ανάπτυξη: η Ατζέντα 2030

Βιώσιμη ανάπτυξη: η Ατζέντα 2030

134
Βιώσιμη ανάπτυξη: η Ατζέντα 2030

Η Ομάδα «Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός» (ΑΚΕ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπέγραψαν Κοινή Διακήρυξη σχετικά με την Ατζέντα 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Ομάδα ΑΚΕ αποτελεί μια ομάδα χωρών που δημιουργήθηκε το 1975, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον περιορισμό της φτώχειας μεταξύ των μελών της. Το 2000, η Ομάδα ΑΚΕ (με εξαίρεση την Κούβα) υπέγραψε με την ΕΕ τη Συμφωνία του Κοτονού, την πληρέστερη εταιρική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών, η οποία παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη και τις συναλλαγές, καθώς και την πολιτική διάσταση. Απώτερος στόχος της συμφωνίας είναι η εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες ΑΚΕ.

Η Κοινή Διακήρυξη επανεπιβεβαιώνει ότι η Ατζέντα 2030 αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης, προκειμένου να εξαλειφθεί η φτώχεια και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Με βασική αρχή και σύνθημα «Κανείς δεν μένει πίσω», τέθηκαν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι είναι παγκόσμιοι και αδιαίρετοι και με σαφή δέσμευση για τις μελλοντικές γενιές. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να είναι ενωμένοι, η ΑΚΕ και η ΕΕ θα εργαστούν για την επιτυχή εκτέλεση των ΣΒΑ έως το 2030.

Σε αναγνώριση της σύνδεσης ανάμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δράση για την κλιματική αλλαγή, η Διακήρυξη επαναλαμβάνει τη σαφή δέσμευση των μελών στη Συμφωνία του Παρισιού και δίνει έμφαση στην ένταση των προσπαθειών προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των ΣΒΑ και να επιτευχθούν χωρίς παρεκκλίσεις οι στόχοι τόσο της Συμφωνίας του Παρισιού όσο και της Ατζέντας 2030.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.