O ClassNK αναθεωρεί τους κανόνες σχεδιασμού πλοίων αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιοποίησης

O ClassNK αναθεωρεί τους κανόνες σχεδιασμού πλοίων αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιοποίησης

9
O ClassNK αναθεωρεί τους κανόνες σχεδιασμού πλοίων αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιοποίησης

Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται ανάμεσα στους κλάδους που βιώνουν ταχεία ψηφιακή και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και την ανάγκη για άμεση απαλλαγή από τις ανθρακικές εκπομπές. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι νέες και πολύπλοκες προκλήσεις, αναμένεται να εφαρμοστούν πιο καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες στον τομέα του σχεδιασμού των πλοίων.

Οι κανονισμοί των νηογνωμόνων που σχετίζονται με τη δομή του κύτους, οι οποίοι παρέχουν τη βάση για την εξασφάλιση της ασφάλειας ενός πλοίου και μέχρι τώρα αποτελούνταν από εμπειρικούς τύπους, έχουν εξελιχθεί και βασίζονται πλέον στη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της ψηφιοποίησης και την ανάγκη χρήσης πιο καινοτόμων τεχνολογιών, ο νηογνώμονας ClassNK αποφάσισε να αναθεωρήσει τους κανόνες σχεδιασμού που χρησιμοποιεί, προκειμένου να προσφέρει ασφαλέστερες και πιο ορθολογικές εκτιμήσεις του δομικού σχεδιασμού και της αντοχής του κύτους των υπό ανάπτυξη πλοίων.

Η διαδικασία αναθεώρησης των κανονισμών περιλάμβανε την πραγματοποίηση κοινής έρευνας σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τελευταίες τεχνολογίες και ακαδημαϊκές εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής των πλοίων, και να μελετηθεί το τεχνικό υπόβαθρο τυχόν νέων κανονισμών.

O ClassNK έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των IACS CSR (κοινοί κατασκευαστικοί κανόνες) βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των μηχανικών του νηογνώμονα σε βιομηχανικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, από τις οποίες προέκυψαν και σημαντικές εμπειρίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και στην εν λόγω αναθεώρηση.

 

Βασικό χαρακτηριστικό της αναθεώρησης αποτελεί η ανάπτυξη κανονισμών οι οποίοι βασίζονται στη χρήση των λεγόμενων big data. Η ανάλυση για παράδειγμα δεδομένων από το AIS ή από τις παχυμετρήσεις των ελασμάτων του πλοίου, αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επέκταση της βάσης γνώσεων που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των σχεδιαστικών κανονισμών.

Συνδυάζοντας υπολογισμούς ανάλυσης της αξιοπλοΐας 80 περίπου πλοίων στo πλαίσιo της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, και 100 περίπου πλοίων που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των CSRs, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ClassNK για δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία και containerships, προέκυψαν νέοι μαθηματικοί τύποι δοκιμής ανάλυσης μέσω της μεθόδου EDW (Equivalent Design Wave) οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τύπους πλοίων. Παράλληλα, τα μέγιστα προβλεπόμενα φορτία καταπόνησης των πλοίων κατά τη διάρκεια ζωής τους υπολογίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια χάρη στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του AIS, σχετικά με τις πραγματικές καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν περίπου 8.000 πλοία.

Τέλος, η αναθεώρηση των κανονισμών αφορά μεταξύ άλλων τα περιθώρια διάβρωσης των ελασμάτων των πλοίων, τα κριτήρια αντοχής, τις δοκιμές αναλύσεις των δεξαμενών φορτίου και τα κριτήρια κόπωσης.

Οι δομικές αναλύσεις που απαιτούν οι αναθεωρημένοι κανονισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με το λογισμικό PrimeShip-HULL το οποίο αποτελεί εξέλιξη του ευρέως αποδεκτού λογισμικού δομικής ανάλυσης που έχει αναπτύξει ο ClassNK σύμφωνα με τους κοινούς κατασκευαστικούς κανόνες (CSR). Το PrimeShip-HULL διαθέτει βελτιωμένη λειτουργικότητα και συμβατότητα με λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού, επιτρέποντας αποτελεσματικότερες διαδικασίες σχεδιασμού πλοίων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.