Ένα νέο project για την μείωση των αέριων ρύπων από τη ναυτιλιακή...

Ένα νέο project για την μείωση των αέριων ρύπων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία

156
Ένα νέο project για την μείωση των αέριων ρύπων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) σε συνεργασία με την νορβηγική κυβέρνηση προωθούν ένα νέο project υποστηρίζοντας την στρατηγική του IMO να μειωθούν έως το 2050 κατά 50% τουλάχιστον οι εκπομπές των αέριων ρύπων, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2008.

Η συμφωνία για το νέο project με ονομασία GreenVoyage-2050 υπογράφηκε μεταξύ IMO και Νορβηγίας την πρώτη ημέρα της διεξαγωγής της MEPC 74 του IMO. Σε πρώτη φάση το project θα έχει διάρκεια δύο έτη, με ανοιχτό το ενδεχόμενο χρονικής επέκτασής του στο μέλλον.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα τεθούν σε εφαρμογή προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την μείωση των αέριων ρύπων καθώς και την ενίσχυση πληροφόρησης και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Στο GreenVoyage-2050 project αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν πάνω από 50 χώρες από τον ανεπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και ιδιωτικοί φορείς, με στόχο την προώθηση των στόχων του IMO για μια πιο ενεργειακά αποδοτική και φιλικότερη προς το περιβάλλον ναυτιλία.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών του GreenVoyage-2050 project η νορβηγική κυβέρνηση αναμένεται να παρέχει χρηματοδότηση της τάξης του $1,1 εκατ. με την δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης στο μέλλον εφόσον το project πάρει χρονική παράταση μετά το 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IMO, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου project τίθεται ως στόχο να ενισχυθούν οι προσπάθειες από κυβερνητικούς και λιμενικούς φορείς για την επίτευξη περικοπών των εκπομπών αέριων ρύπων από τη ναυτιλία μέσα από νομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και εθνικά σχέδια δράσης.

Φωτό: Pixabay

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.