Υπέρ μιας μεσογειακής ECA και η Iταλία;

Υπέρ μιας μεσογειακής ECA και η Iταλία;

110
Υπέρ μιας μεσογειακής ECA και η Iταλία;

Πλειάδα μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανισμών από την Γερμανία, την Γαλλία και άλλες χώρες της Ε.Ε. καλούν προς απαγόρευση της χρήσεως βαρέων καυσίμων αλλά και scrubbers από τα πλοία εντός ευρωπαϊκών περιοχών ελέγχου εκπομπών (ECAs).

Σύμφωνα με τις ΜΚΟ η στροφή προς «ελαφρύτερα» και φιλικότερα για το περιβάλλον καύσιμα θα συμβάλει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, ωστόσο η χρήση scrubbers εκτιμάται ότι μπορεί να επιφέρει κινδύνους στο θαλάσσιο περιβάλλον από την απόρριψη βλαβερών αποβλήτων.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας που κινείται στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται πως αποτελεί η Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα στην Σύνοδο των υπουργών Περιβάλλοντος των G7 που πραγματοποιήθηκε στην Γαλλία στις 6 Μαΐου, ο Ιταλός Υπουργός Sergio Costa τάχθηκε υπέρ μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.

Απόρροια αυτού ήταν ένας μεγάλος αριθμός ιταλικών περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως οι NABU, Cittadini per l’aria και FNE να χαιρετίσουν την κίνηση αυτή.

Να σημειωθεί τέλος ότι μελέτες έχουν δείξει ότι η δημιουργία μιας SECA (Sulphur Emission Control Area) αλλά και NECA (Nitrogen Emission Control Area) στην Ανατ. Μεσόγειο είναι πιθανό να μειώσει τις εκπομπές οξειδίων θείου και αζώτου κατά 77% και 76%, αντίστοιχα, στις παράκτιες περιοχές.

Φωτό: Pixabay

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.