Ο λιμένας του Zeebrugge αναδεικνύεται σε σημαντικό κόμβο της ΝΔ Ευρώπης

Ο λιμένας του Zeebrugge αναδεικνύεται σε σημαντικό κόμβο της ΝΔ Ευρώπης

55
Ο λιμένας του Zeebrugge αναδεικνύεται σε σημαντικό κόμβο της ΝΔ Ευρώπης

Η γαλλική εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, CMA CGM, μέσω της θυγατρικής της CMA Terminals, προχωρά στην απόκτηση του 10% του μεριδίου του τερματικού σταθμού CSP Zeebrugge Terminal από την COSCO Shipping Ports.

Κατά τη διάρκεια του 2017 η CMA CGM κατέλαβε το 1/3 της συνολικής διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων από τον τερματικό σταθμό CSP Zeebrugge.

Μέσα από την απόκτηση του 10% του μεριδίου του συγκεκριμένου τερματικού σταθμού εκτιμάται ότι οι CMA CGM και COSCO θα διαμορφώσουν μία στρατηγική συνεργασία. Παράλληλα θα αναδειχθεί η θέση του λιμένα Zeebrugge ως ένας σημαντικός κόμβος στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, ο οποίος διαθέτει, μεταξύ άλλων, ένα ενισχυμένο δίκτυο διατροπικών μεταφορών μέσω οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η προαναφερθείσα εξαγορά αναμένεται επίσης ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την θέση της γαλλικής CMA CGM στις θαλάσσιες διαδρομές βαθέων υδάτων των containerships.