Συνάντηση κορυφής στη Λεμεσό

Συνάντηση κορυφής στη Λεμεσό

124
Συνάντηση κορυφής στη Λεμεσό

Εκατοντάδες ναυτιλιακοί παράγοντες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και τη δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2017».

Η πρώτη συζήτηση της ημέρας είχε θέμα «Το κόστος των καυσαερίων» (“The cost of smoke”) και συντονιστής ήταν ο κ. Ιωάννης Ευστρατίου, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας με ομιλητές τους κ. Γεώργιο Χριστοφή, Επικεφαλή Τομέα (Environment and Capacity Building Unit) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency), τον κ. Tony Paulson, Πρόεδρο της Επιτροπής Ρύπανσης (Pollution Committee) της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ασφαλιστικών Οργανισμών (International Group of P&I Clubs), τον κ. Peter Hinchliffe, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και τον κ. Philippe Baumans (Hull Panel Chairman) της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (International Association of Classification Societies- IACS).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αρνητική συνεισφορά της ναυτιλίας στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία και οδήγησε σε πληθώρα διεθνών, περιφερειακών και εθνικών κανονισμών για την αντιμετώπισή της. Κάποιοι εξ’ αυτών των κανονισμών θα μπουν σύντομα σε εφαρμογή, ενώ κάποιοι άλλοι κανονισμοί βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. Έχει αναφερθεί ότι τα αέρια του θερμοκηπίου (ειδικά το διοξείδιο του άνθρακα -CO2) και το διοξείδιο του θείου (SO2) έχουν πρωτεύοντα ρόλο στις συζητήσεις όσον αφορά στις εκπομπές αερίων. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν εκτενώς στην εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην Παρακολούθηση, Αναφορά και Επαλήθευση (MRV Regulation) των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία που προσεγγίζουν ευρωπαϊκά λιμάνια και στον κανονισμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization-ΙΜΟ) για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου στο 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Μέσα από την συζήτηση οι ομιλητές συμφώνησαν ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ίσως να είναι το καύσιμο του μέλλοντος αφού με αυτό επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων. Όσον αφορά στα θέματα ασφαλιστικής κάλυψης, σημειώθηκε ότι τα οικολογικά πλοία δεν θα απολαμβάνουν άμεσα μείωση ασφαλίστρων αφού τα ασφάλιστρα καθορίζονται βάσει του ιστορικού των απαιτήσεων. Εντούτοις, τα λιγότερο οικολογικά πλοία έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πιο βεβαρημένο ιστορικό απαιτήσεων (claims history). Συνεπώς, προκύπτουν έμμεσα ασφαλιστικά οφέλη όσον αφορά στα οικολογικά πλοία. Σημειώθηκε πως, η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πρόθυμη να αναλάβει μερίδιο ευθύνης για τις εκπομπές αερίων που της αναλογούν όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Επισημάνθηκε ότι η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζονται παγκόσμια αντιμετώπιση ιδιαίτερα σε σχέση με τη ναυτιλία. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές.

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Έξυπνη Ναυτιλία» (“Smart Shipping”). Ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, Πρόεδρος της BIMCO ήταν ο συντονιστής αυτής της συζήτησης με ομιλητές τον Δρ. Steffen Gau, των Lloyd’s Register Marine and Offshore ο οποίος κάλυψε το θέμα της καινοτομίας στο σχεδιασμό πλοίων (Novel Ship Design), την κα Cynthia Hudson, Διευθύνων Σύμβουλο των HudsonAnalytix η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο (Cyber Security) και τον κ. George Ward των ECDIS Ltd, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα της Ψηφιοποίησης (Digitalisation).

Στο θέμα της καινοτομίας στο σχεδιασμό πλοίων, αναφέρθηκε πως τα νεότερου σχεδιασμού πλοία έχουν επιπρόσθετο και σύγχρονο εξοπλισμό που καθιστά τα πλοία πιο αποδοτικά. Αυτός ο εξοπλισμός θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Αναφέρθηκε ο ρόλος των πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των πλοίων και των νηογνωμόνων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των πλοίων. Σε σχέση με την ψηφιοποίηση τονίσθηκε ότι καταλαμβάνει πολύ γρήγορα τη ναυτιλιακή βιομηχανία, συνεπώς η βιομηχανία θα πρέπει να υποδεχθεί τα πλεονεκτήματα και να προετοιμαστεί για τις απειλές από την ψηφιοποίηση όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προετοιμασία και στην εκπαίδευση των υπαλλήλων και των πληρωμάτων αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Επισημάνθηκε ότι τα αυτόνομα πλοία γίνονται σταδιακά πραγματικότητα αλλά δεν θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε σύντομα μη επανδρωμένα πλοία εφόσον οι ναυτικοί δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ευάλωτα ψηφιακά συστήματα.

Στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τονίστηκε ότι οι ψηφιακοί κίνδυνοι είναι εδώ για να μείνουν τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα πλοία, αλλά η διαχείριση του ψηφιακού κινδύνου είναι πιθανή και κατορθωτή. Συνεπώς, αναφέρθηκε πως η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να πάρει μέτρα προστασίας από αυτό τον κίνδυνο. Διακυβεύονται προσωπικές, εμπιστευτικές και επιχειρησιακές πληροφορίες. Η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί στόχο για κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks)  ενόψει του ότι γίνεται μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών και μεγάλος όγκος συναλλαγών. Σημειώθηκε ότι, θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο  και ότι η βιομηχανία θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς και να ακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έλαβε χώρα στη Λεμεσό για έκτη συνεχή φορά με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία «Η Ημερίδα των Νεαρών Στελεχών», αναπόσπαστο μέρος πλέον του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος». Νεαρά στελέχη (ηλικίας κάτω των σαράντα ετών) είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες γύρω από το θέμα «Προκαλώντας το επιχειρηματικό μοντέλο» (“Challenging the Business Model”).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη χρήση καινούριων τεχνολογιών, στην επανεξέταση και επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και την πρόκληση στο παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ομιλητές, χρησιμοποιώντας προσωπικές τους επαγγελματικές εμπειρίες, τόνισαν την σημασία του start-up, της καινοτομίας και της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή τη φιλική προς το περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη. Σημειώθηκε πως σήμερα δεν αλλάζει μόνο η νομοθεσία για να προωθήσει αυτές τις καινούριες τεχνολογίες αλλά αλλάζουν και οι προτιμήσεις των πελατών οι οποίοι υποστηρίζουν και προωθούν τις αλλαγές αυτές. Τονίστηκε επίσης ότι οι νεαροί επαγγελματίες είναι αυτοί που πρέπει να φέρουν και να πραγματώσουν την αλλαγή.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.