Διανομή μερίσματος από την Costamare

Διανομή μερίσματος από την Costamare

248
Διανομή μερίσματος από την Costamare

Η Costamare Inc. ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές της, ως εξής:
Για τις προνομιούχες μετοχές “Series B” μέρισμα $0,476563/μετοχή, για τις προνομιούχες μετοχές “Series C” μέρισμα $0,531250/μετοχή και για τις προνομιούχες μετοχές “Series D” μέρισμα $0,546875/μετοχή.
Αφορούν την περίοδο από 15 Ιανουαρίου 2017 έως και 14 Απριλίου 2017 και η πληρωμή τους θα εκκαθαρισθεί στις 17 Απριλίου 2017 για τους μετόχους που θα έχουν στην κατοχή τους προνομιούχες μετοχές όλων των σειρών στις 13 Απριλίου 2017.
Επίσης, η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα $0,10/μετοχή και για τις κοινές μετοχές της για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η διανομή του θα γίνει στις 8 Μαΐου 2017 για κατόχους μετοχών της εταιρείας στις 21 Απριλίου 2017.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.