Η πορεία των «ελληνόκτητων» εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών

Η πορεία των «ελληνόκτητων» εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών

510
Η πορεία των «ελληνόκτητων» εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών

- Σε ανταλλαγή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών Series G και Series H με κοινές μετοχές της θα προβεί η Navios Maritime Holdings Inc. Για τις Series G μετοχές, η Navios προσφέρει 8,25 κοινές μετοχές με τιμή $14,61 με premium $2,36, ενώ για τις Series H προσφέρει 8,11 κοινές μετοχές με τιμή $14,36 με premium $2,24 ήτοι 19% πάνω από την αξία κτήσης των κύριων μετοχών της εταιρείας με τιμή κλεισίματος της 20ης Μαρτίου 2017.
– Την ολοκλήρωση της πώλησης πακέτου μετοχών της ανακοίνωσε η Dryships. Η συμφωνία αφορά την πώληση περίπου 152 εκατ. μετοχών της εταιρείας, έναντι τιμήματος $198 εκατ., κεφάλαιο που αυξάνει σημαντικά τη ρευστότητά της.
– Απόδοση 8,875% θα έχουν οι συμμετέχοντες επενδυτές στο ομολογιακό δάνειο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Gaslog Ltd. Το δάνειο, ποσού $245,3 εκατ. έχει λήξη το 2022, αντί του 2024 που αρχικώς είχε ανακοινωθεί. Η εταιρεία από τη ρευστότητα που θα αντλήσει, σκοπεύει να προβεί σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων.