Προβλέψεις για την πορεία της αγοράς των containerships το τρέχον έτος

Προβλέψεις για την πορεία της αγοράς των containerships το τρέχον έτος

187
Προβλέψεις για την πορεία της αγοράς των containerships το τρέχον έτος

Η αμερικάνικη συμβουλευτική εταιρεία AlixPartners, σε πρόσφατη αναφορά της σχετικά με την παγκόσμια αγορά των containerships, αναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αγορά, τονίζοντας παράλληλα την πιθανότητα ανάκαμψής της το 2017. Σύμφωνα με την εταιρεία, μετά την πτώχευση της Hanjin Shipping, καταγράφηκε μια μικρή αύξηση στις τιμές των ναύλων των containerships στην θαλάσσια περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού στα τέλη του 2016, αύξηση που δε διατηρήθηκε και το τρέχον έτος, λόγω πολλών παραγόντων μεταξύ των οποίων, η υποτονική ζήτηση η οποία εντείνει περισσότερο την ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά των containerships. Η συμβουλευτική εταιρεία ανέφερε επιπρόσθετα ότι γεγονότα όπως αυτά του Brexit και της νέας προεδρίας των ΗΠΑ ενδεχομένως να ενισχύουν περαιτέρω την αβεβαιότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο εμπόριο.
Οι πολιτικές προστατευτισμού που υιοθετούνται από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να αντιστρέψουν την αύξηση που καταγραφόταν στην αγορά των containerships από το 1950. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της AlixPartners για το 2017, τα εμπλεκόμενα μέρη στην αγορά των containerships θα πρέπει να πάρουν σοβαρές αποφάσεις εάν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί το τρέχον έτος. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχει συλλέξει η εταιρεία AlixPartners παρατηρείται ότι τα λειτουργικά έξοδα στην αγορά των containerships έχουν μειωθεί στα $12,4 δις το 2016, συγκριτικά με τα $25,2 δις του 2011, μείωση δηλαδή της τάξεως του 50,7%. Παρά την παρατηρούμενη όμως μείωση στα λειτουργικά έξοδα, οι ταμειακές ροές μέχρι και τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου παρέμεναν χαμηλές, ενώ και τα κέρδη παρουσίασαν σημαντική μείωση για το περασμένο έτος.
Κατόπιν τούτου, οι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων οφείλουν να μειώσουν περαιτέρω τις λειτουργικές τους δαπάνες μέσω ενεργειών όπως συγχωνεύσεις και εξορθολογισμός του στόλου των πλοίων, ούτως ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς.
Οι σύμβουλοι της AlixParners προτείνουν στους μεταφορείς να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τις τιμές των ναύλων στα ίδια επίπεδα με εκείνα που είχαν καταγραφεί μετά την πτώχευση της Hanjin. Σύμφωνα με τους συμβούλους, η ικανότητα των μεταφορέων να οδηγήσουν τις τιμές των ναύλων σε υψηλότερα επίπεδα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις συμβολαίων θα καθορίσει εάν το 2017 θα αποτελέσει χρονιά θετικών ανακατατάξεων για την αγορά των containerships ή μια ακόμη χρονιά με αυξανόμενες ζημιές.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.