Υπό διαμόρφωση η ναυτιλιακή στρατηγική της Ε.Ε. για την περίοδο 2019-2028

Υπό διαμόρφωση η ναυτιλιακή στρατηγική της Ε.Ε. για την περίοδο 2019-2028

237
Υπό διαμόρφωση η ναυτιλιακή στρατηγική της Ε.Ε. για την περίοδο 2019-2028

Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία, εκπροσωπούμενη από τους φορείς CLIA Europe, EBA, ECASBA, ECSA, EMPA, ETA, ETF, EuDAM, Interferry και WSC, εξέδωσε ανακοίνωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης «European Shipping Week 2017», η οποία ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Με την ανακοίνωση αυτή οι φορείς καλωσορίζουν τη μεσοπρόθεσμη έκθεση για τη Ναυτιλιακή Στρατηγική Μεταφορών της Ε.Ε. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καλύπτει την περίοδο 2009-2018 (EU Maritime Transport Strategy 2009-2018).

Στην ανακοίνωσή τους οι φορείς της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν την ανάγκη βελτίωσης των κανονισμών της Ε.Ε., καθώς και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας (Single Window) στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού θα διασφαλίζεται η ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευματικών φορτίων ανάμεσα στις κυβερνήσεις των χωρών και τις αντίστοιχες λιμενικές αρχές. Μέσω του συστήματος «Single Window» θα μειωθούν τα διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τώρα οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακοί πράκτορες και θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες ανταλλαγής των στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η απλοποίηση των διοικητικών κανονισμών και των απαιτήσεων θα θέσει τις ναυτιλιακές μεταφορές στην ίδια βάση με τις χερσαίες μεταφορές, οι οποίες ήδη κερδίζουν από μια ενιαία αγορά.

Μια νέα ναυτιλιακή στρατηγική είναι αναγκαία από το 2018 και μετά, η οποία ως επίκεντρο έχει την ανάδειξη της Ευρώπης ως την κυρίαρχη ήπειρο στον τομέα της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτούνται, βέβαια, νέες επενδύσεις, ένα υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, συνεχής εφαρμογή των διεθνών κανονισμών που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας, όπως και εφαρμογή πολιτικών που θα συνεισφέρουν στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών.

Απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και στην πολιτική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία, οι φορείς της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας τονίζουν ότι η Ε.Ε. οφείλει να επιβεβαιώσει την ηγετική θέση που κατέχει στον χώρο του ελεύθερου εμπορίου. Σημαντική είναι και η συνεισφορά του IMO (International Maritime Organization) στη διαμόρφωση των απαραίτητων πολιτικών, που θα διασφαλίσουν ότι η Ε.Ε. ανταποκρίνεται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο τέλος της ανακοίνωσής τους οι φορείς της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας CLIA Europe, EBA, ECASBA, ECSA, EMPA, ETA, ETF, EuDAM, Interferry και WSC δηλώνουν τη δέσμευσή τους να συμμετέχουν ενεργά, εντός του 2018, στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής στρατηγικής της Ε.Ε. για την περίοδο 2019-2028, ενώ υπογραμμίζουν και τη διάθεσή τους να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη- μέλη της Ένωσης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής θα είναι επιτυχής.

Φωτό: europeanshippingweek.com

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.