$600 εκ. επενδύσεις στο λιμάνι του Oakland

$600 εκ. επενδύσεις στο λιμάνι του Oakland

121
$600 εκ. επενδύσεις στο λιμάνι του Oakland

Ο φορέας διαχείρισης του λιμένα του Oakland ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εφαρμόσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την αναβάθμιση και κατασκευή νέων λιμενικών υποδομών και ανωδομών συνολικού ύψους $600 εκ. Βασικός στόχος του λιμένα είναι η αύξηση της διακίνησης με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων. Το λιμάνι θα συνεργαστεί με ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές ώστε να καταστεί εφικτή η αναβάθμιση των υποδομών και ανωδομών του με στόχο να μειωθούν τα περιστατικά συμφόρησης στο λιμάνι και να βελτιωθεί η διασύνδεσή του με τα άλλα μέσα μεταφοράς.
Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση του δεύτερου μεγαλύτερου τερματικού σταθμού του λιμένα, εκτιμώμενου κόστους $50 εκ., την κατασκευή νέων αποθηκών με δυνατότητα ψύξης κόστους $90 εκ. καθώς και την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου του λιμένα κόστους $244 εκ. με στόχο να γίνει νέα χάραξη η οποία δεν θα έχει έχει σημεία επαφής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του λιμένα, για την καλύτερη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.